Informasjon til mentor - NFS

Informasjon til mentor

 

Mentoren skal være en samtale- og sparringspartner som støtter og veileder den uerfarne farmasøyten (adept) i den innledende fasen av sin yrkeskarriere. Norsk Farmasøytisk Selskap søker derfor erfarne farmasøyter som har eller har hatt ledende stillinger innen norsk farmasi, og som kan tenke seg å bruke sin erfaring til å veilede, utvikle og inspirere unge farmasøyter.

 

 


Som mentor får du en unik mulighet til å

  • knytte kontakter med dagens unge farmasøyter
  • få innblikk i hva unge farmasøyter ønsker i forbindelse med fremtidig karriere
  • få høre hvilke tanker de har om sin fremtidige karriere.

 

Som deltaker i programmet får du

  • bidra til å utvikle og inspirere nye talenter til dyktige ledere og gründere
  • skape vekst og nyvinning for farmasøytisk profesjon
  • vise lederskap ved å gi noe tilbake
  • mulighet til å bygge nettverk
  • nye impulser og inspirasjon i eget arbeid

 

Er dette noe for deg? Kunne du tenke deg å være mentor?

  • Send inn mentorskjema med CV til post@nfs.no
  • Hvem som blir plukket ut til å være mentor vil være avhengig av hvilke adepter som søker
  • Hvis du trenger mer informasjon så ta gjerne kontakt med daglig leder i NFS på post@nfs.no, eller telefon 902 91 259

 

 

 

scrolltop