Om Etikkrådet- for publikum
 

Om Etikkrådet- for publikum

 


Her finner du en kort presentasjon av Etikkrådet

Posteren om Etikkrådet som ble presentert under Farmasidagene 2014Etikkrådets visjon er: Alle farmasøyter er etisk reflekterte yrkesutøvere.

Etikkrådet for farmasøyter i Norge er det faste organet i spørsmål som angår farmasøytisk yrkesetikk.

Det gjelder både i forhold til enkeltsaker og spørsmål av generell karakter. 

Rådet arbeider for at alle farmasøyter skal ha yrkesetiske holdninger i sin profesjonelle yrkesutøvelse.

Etiske problemstillinger knyttet til farmasøyters utøvelse av sin profesjon kan meldes til Rådet.

De som melder inn saker skal få en bekreftelse på mottatt henvendelse innen en uke, og saken skal være ferdig behandlet senest tre måneder etter at saken ble sendt inn.

Rådet ble etablert i 1999. Retningslinjene ble revidert i 2009 og i 2014.

Henvendelser kan rettes pr e-post til post@nfs.no,
evt. per post til:

Etikkrådet
Norsk Farmasøytisk Selskap
Postboks 5070 Majorstuen
0301 Oslo

 
 
Statens legemiddelverk, Helsfyr
 
GDP-kurs II, Thon Hotel Opera
 
GDP-kurs I, Thon Hotel Opera
 
To samlinger, Diakonhjemmet, konferanserommet, Diakonveien 14, Oslo
 
GDP-kurs III, Thon Hotel Opera
 
Thon Hotel Opera
 
Thon Hotel Opera