Farmasidagene 2023 - NFS

Farmasidagene 2023

 

Norsk Farmasøytisk Selskap inviterer til 9.-10. november på Meet Ullevaal!

 

 

MELD DEG PÅ HER

 

Litt om hva som venter deg:

 • Interessant faglig program; «Farmasøyten i morgendagens helsevesen» og «Apotek i morgendagens helsevesen»
 • Utstilling
 • Workshop med Apokus
 • Posterutstilling og posterslam
 • Pecha Kucha

Vi gleder oss veldig til å møtes igjen på Meet Ullevaal!

 

Farmasidagene 2023 blir innledet av Hans O. Melberg, Professor i helseøkonomi og helsetjenesteforskning, UiT – Norges arktiske universitet, med foredraget «Fremtiden for farmasøytene. En helseøkonoms ydmyke tanker», før vi får en oppsummering av NOU´ene «Tid for handling» og «Fremtidens apotek» av Birgitte Lloyd, lederen av NFF.

 

Vi har to temaer for årets Farmasidager:

1. «Farmasøyten i morgendagens helsevesen»

På årets Farmasidager får du presentert eksempler fra morgendagens helsevesen. Vi snakker med farmasøyter som utvikler og tar i bruk nye systemer, som møter pasientene og støtter øvrig helsepersonell. Vi snakker med farmasøyter som jobber med en bit av framtida, her og nå.  Her er det derfor noe for alle. Gled deg til temaer som:

 • Hva gjør farmasøyter i fremtiden?
 • La oss snakke om tverrfaglig samarbeid, ikke profesjonskamp og oppgaveglidning
 • Teknologi og digitalisering
 • Farmasøyter i persontilpasset medisin

 

2.»Apoteket i morgendagens helsevesen»

I denne sesjonen får deltakerne et innblikk i alt det spennende som skjer i apotekbransjen fremover. Stadig nye apotektjenester utvikles og sørger for helsefremmende lavterskeltilbud for kundene, og flere tjenester er ønsket. Vil eksempelvis rekvireringsrett for vaksiner for farmasøyter bedre vaksinedekningen i Norge? Her vil du få presentert temaer som:

 • Tjenester i apotek
 • Fremtidens farmasøyt i apotek og på nett
 • Mentalising som metode i kundemøtene
 • Helseberedskap og trygge systemer for fremtiden

 

Torsdag ettermiddag møtes vi igjen til plenum hvor vi skal ha en veldig spennende debatt, ledet av Rune Mørck Wergeland.

Fredag ettermiddag skal vi i plenum ha besøk av professor Michael Scott, Head of Pharmacy & Medicines Management, Director of MOIC (Medicines Optimisation Information Centre), Northern Health and Social Care Trust, Northern Ireland. Han skal presentere resultater fra det spennende iSIMPATHY-prosjektet som er innført i Nord-Irland, Skottland og Irland. iSIMPATHY har som mål å sikre at pasienten bruker sine legemidler riktig, både i dag og på lang sikt. Dette gjøres ved å trene farmasøyter og annet helsepersonell til å gjennomføre legemiddelgjennomganger, med fokus på en felles tilnærming for at pasienten skal kunne håndtere bruk av mange legemidler.

 

Programkomiteene er svært fornøyd med foreleserne som har takket ja til å stille, og er stolt over å kunne presentere et program som er aktuelt og som har noe for alle som arbeider i norsk farmasi!

 

Programkomiteen for «Farmasøyten i morgendagens helsevesen» har vært ledet av Tore Haslemo, Diakonhjemmet sykehus
Programkomiteen for  «Apoteket i morgendagens helsevesen» har vært ledet av Linn Christin Gudmundsen, salgssjef for frittstående apotek i NMD.

Se hvem som har deltatt i komiteen her.

 

 

scrolltop