Farmasidagene 2022 - NFS

Farmasidagene 2022

 

Farmasidagene 2022 ble arrangert 10. – 11. november i Meet Ullevaal, Ullevaal stadion, Oslo

 

 

De 37. Farmasidager, Farmasidagene 2022, ble en suksess! Tusen takk til de mange frivillige som deltar i månedene før og under kongressen, uten dere hadde ikke dette blitt noe av:

 • Styret i NFS
 • Programkomiteene
 • Arrangementskomiteen
 • Studentmedhjelperne
 • Møteledere
 • Ledere av workshopene

Tusen takk også til alle som bidro med innlegg, i paneldebatter, postere og Pecha Kucha!

Kongressen hadde 638 deltagere og 35 utstillere fra ulike deler av norsk farmasi.

Farmasidagene startet med nydelig sang og musikk av Hildring. Vokalisten, Helene Liepelt Nystedt, er utdannet farmasøyt fra UiO. Deretter var det gledelig å ønske helseministeren vår, Ingvild Kjerkol, velkommen på scenen. Hun ble avløst av Richard Bergstrøm, spesialrådgiver Helsedepartementet og en av EUs vaksinekoordinator for innkjøp av Covid-19 vaksine, og deretter Anne Spurkland, professor i molekylær immunologi, UiO.

 

 

Det ble avholdt 39 faglige innlegg, 2 video-innlegg, og 8 Pecha Kucha foredrag, fordelt på fellesprogram og 2 ulike tverrfaglige seksjoner. I tillegg ble det tilbudt 4 workshops. Det var innmeldt 22 postere som ble presentert ved postermingling i de store pausene, i tillegg til posterslam torsdag ettermiddag.

 

 

Fordelingen på deltakelse var som følger:

Apotekansatte, inklusive kjedekontor: 64
Sykehusapotek: 62
Industri: 118
Statens legemiddelverk: 93
Universitet-/høyskole-ansatte: 28
Studenter: 77 (inkl studentmedhjelpere)
Resten var fra foreninger, offentlige institusjoner m.m.

 

Det Giftige Kors:

Det Giftige Kors ble tildelt Håvard Selby Ebbestad for sin helt spesielle og mangeårige rolle innen Norsk Farmasøytisk Selskap (blant annet mangeårig mentor, styreleder, leder av programkomite til Farmasidagene mm.), i tillegg til å ha vært leder innen farmasøytisk industri i store deler av sin karriere. De siste årene har han vært styreleder i Farmasøytenes idrettsforening hvor en av hovedoppgavene er å bringe Farmasihytta tilbake til fordums prakt før 100 års jubileet i 2026! NFS gratulerer Håvard med utmerkelsen!

 

 

Vinneren av Teriaks Pecha Kucha pris:

Saleem Iqbal ble årets vinner og mottok kr 10 000 for foredraget sitt «Migrasjon av utenlandske farmasøyter til Norge»

 

Vinneren av Teriaks posterspris:

Helene Gombos ble årets vinner av posterprisen og mottok kr 10 000 for posteren sin med tittelen «The pharmacy as a health care service – best practice for the OTC counselling – En observasjonsstudie i apotek».

 

Vinnerne av rebusløpet blant utstillerne:

Emma Singstad og Hawo Isaaq ble trukket ut som vinnere av alle de med rett besvarelse. Begge får gratis deltakelse på Farmasidagene 2023. I tillegg ble Sigrid Johannesen trukket ut som den heldige vinner av en flott bag fra Apokus.

 

Vinner av fotokonkurransen på sosiale media ble Rønnaug Larsen med dette bildet:

Rønnaug fikk en flott NFS-kopp med noen overraskelser oppi.

 

 

 

Nedenfor kan du klikke på tittel for å se pdf av presentasjonen – alle vi har fått lov til å publisere ligger her:

Innovasjon i farmasien

Tema for årets Farmasidager var «Innovasjon i farmasien». Programkomiteen la vekt på å presentere innovasjon innen alle felt av farmasien. Her var det derfor noe for alle.

Hovedprogrammet bestod av bolkene:

 • Nye legemidler: Hvor er vi? Hvor skal vi?
 • Innovasjon innen utlevering og bruk av legemidler
 • Er det rom for ny legemiddelproduksjon i Norge?
 • Hvordan skaper vi miljø som øker innovasjon?

Det ble også tilbudt en komprimert Innovasjonsskole for deltakerne på Farmasidagene, slik at alle kan ta med seg gode råd og verktøy hjem. Avslutningsvis på fredagen fikk vi et morsomt foredrag om bakrus med kjemiker Alexander Sandtorv.

 

Ny løsning på antibiotkaresistens
Magne Sydnes, Universitetet i Stavanger

Klinisk utvikling av ONCOS-102 onkolytisk virus som kombinasjons-behandling for solide svulster
Andreas Berg Storsve, VP Business Development and IP, Targovax

Molekylær diagnose i presisjonsmedisin IMPRESS
Åslaug Helland, overlege og forskningsleder Kreftklinikken OUS og professor ved Universitetet i Oslo

Utvikling av nasjonale tjenester i apotek
Hanne Andresen, fagdirektør, Apotekforeningen

Pasientens legemiddelliste (PLL) utvikles nå, hva med apoteket?
Anne-Lise Härter, direktør e-helse, Apotekforeningen

Hvordan planlegges fremtidens sykehusapotek?
Jalil Djahromi, apoteker og leder, Sykehusapoteket Oslo

Bruk av farmasøyter i spesialisthelsetjenesten – Farmasitunkonsept ved OUS
Irene Sunnvoll, prosjektleder, Sykehusapotekene HF

ROMLE-prosjektet- Risikoreduserende tiltak på legemiddelområdet
Tonje Folkvang, prosjektleder, Sjukehusapoteka Vest HF

Bivirkningssøk og innovasjon i Felleskatalogen
Bente By Jansen, adm.dir, Felleskatalogen

Ja, det er rom for produksjon i Norge
Leif Rune Skymoen, daglig leder, Curida

Vi produserer nye avanserte legemidler i Norge
Bjørn Pedersen, daglig leder, Diatec

Vi valgte Norge som produksjonssted
Thomas Birger Edén-Jensen, Head of product supply, Bayer

Utvikling innen serviceproduksjon
Reidun Ree, daglig leder, Serviceproduksjon

Veksthuset for livsvitenskap
Nicolay Bérard-Andersen, innovasjonsrådgiver, Veksthuset for livsvitenskap, helse og teknologi, UiO

SPARK Norway programmet
Morten Egeberg, administrativ leder Universitetet i Oslo, Livsvitenskap, og leder SPARK Norway

Hvordan omdanne forskningsprosjekter til nye legemidler?
Helene Dugstad, Technology Strategy Manager, Inven2

“Fra apotek til mage” – innovativ anskaffelse i kommunesektoren
Marija Stanarevic, prosjektleder, Larvik kommune

Fra forskning til behandling
Ketil Widerberg, General manager, Oslo Cancer Cluster

 

Ingen regel uten unntak

Hvorfor har vi de legemidlene vi har? Og hvordan håndteres kunnskap og informasjonsutveksling mellom ulike aktører?

Legemidlene som er tilgjengelig for norske pasienter er et resultat av markedsmekanismer, regulatoriske krav og finansieringsprosesser. Lovverket styrer hvordan informasjon om legemidler flyter, og gir rammen for hvordan apotek drives, myndighetene evaluerer og legemiddelindustri opererer. Legemiddelområdet er gjennomregulert med god grunn – men virker regelverket alltid etter hensikten og til beste for pasienten?

Vi ble blant annet tilbudt en hurtiginnføring i markedsførings- og finansieringsprosessene for legemidler, det ble diskuterer hvorvidt oksykodon-skandalen kunne skjedd i Norge, og vi belyste hvordan regelverket iblant hindrer at nyttig informasjon om legemidler og vaksiner ikke når ut til pasienter og offentligheten.

 

Prosessen for markedsføringstillatelse «for dummies» 
Eva Skovlund, spesialrådgiver, Statens legemiddelverk

Hvorfor har vi de legemidlene vi har?
Siri Wang, fagdirektør, Statens legemiddelverk

Hvordan insentivere til legemiddelutvikling når markedsmekanismene feiler? Nytt EU-regelverk på trappene
Inge Johansen, Medisinsk rådgiver, GSK

Hvordan stimulere til utvikling av nye antibiotika – når de helst ikke skal brukes?
Christine Årdal, seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet

Finansieringsprosessen «for dummies»
Kristin Svanqvist, Head of Governmental Affairs & Communication, Merck Norway

Hvordan få tilgang til legemidler uten vedtak i Beslutningsforum?
Odd Terje Brustugun, spesialist i onkologi, overlege ved Onkologisk seksjon, Drammen sykehus, Vestre Viken, og professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Blåreseptordningen i endring
Liv Unni Naalsund, seniorrådgiver og lagleder for anbud, Statens legemiddelverk

Når kan pasienter få dekket et legemiddel gjennom individuell refusjon?
Harald Lislevand, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Får norske pasienter den helsehjelpen de har krav på?
Marius Lindberg, spesialrådgiver og jurist, Kreftforeningen

Bruk av oksykodon i Norge
Petter Borchgrevink, overlege og avdelingssjef ved Avdeling for smerte og sammensatte lidelser, St. Olavs hospital, professor ved NTNU

Hva gjør myndighetene for å hindre amerikanske tilstander i Norge?
Sigurd Hortemo, overlege, Statens legemiddelverk

Industriens rammer for godkjennelse av legemidler og produktinformasjon
Linn Camilla Svenningsen, leder av LMIs regulatoriske utvalg og Head of Regulatory Affairs, GRA – International, Pfizer AS

Rekvireringsrett vaksiner: Hvordan kan apotek bidra til å oppnå målene for vaksinedekning i befolkningen?
Hanne Andresen, fagdirektør, Apotekforeningen

Rekvireringsrett for vaksiner i andre land – hva er status?  
Gonçalo Sousa Pinto, Lead for practice development and transformation, International Pharmaceutical Federation (FIP)

Pasientrettet legemiddelinformasjon i apotek
Yemi Awoyemi, apoteker, Apotek 1 Sfinxen

«Patient support programs» – mulig i Norge?
Lene Bergsvand, Regulatory Affairs Director Scandinavia, Abbvie

Kan apoteket fortelle at de tilbyr influensavaksinering? Konsekvenser av regelverket for apotek og pasient.
Hanne Andresen, fagdirektør, Apotekforeningen

Legemiddelinformasjon – hva er det lov å si og gjøre for ulike aktører?
Christel Nyhus, seniorrådgiver, Statens legemiddelverk

 

 

 

            

 

 

 

Pecha Kucha 2022

 

Studentpartnerskap, Design Thinking-metodikk og studieplanarbeid -Hvordan øke interessen for innovasjon blant farmasistudenter?
v/ Emelia Tveitå og Tyra Batey, Senter for farmasi, Universitetet i Bergen

 

Migrasjon av utenlandske farmasøyter til Norge
v/ Saleem Iqbal, Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet

 

ZinChel- prosjektet: et nytt håp i kampen mot antibiotikaresistens
v/ Pål Rongved, professor, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

 

Ny kunnskap om effekten av vitamin D for god beinhelse
v/ Karl Martin Forbord, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

 

Funkis & formalin – et fotoprosjekt om Farmasibygningen på Blindern
v/ Kristin Rosmo, farmasøyt og frilansjournalist, Mellom linjene

 

Nærings-Ph.d. prosjekt for utvikling av nye sårprodukter ga etablering av forskning på nanofibre som legemiddelform i Norge
v/ Ann Mari Holsæter, Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet

 

Liposomes as a Formulation Approach to Overcome Microbial Biofilm Infections 
v/ Ahmed Amer, Farmasi, OsloMet

 • Ahmed ønsket ikke at filmen ble publisert

 

 

Behovsdrevet innovasjon i Felleskatalogen og Helseplattformen 
v/ Liv Johanne Wekre, Helseplattformen og Bente Cecilie By Jansen, Felleskatalogen

 

 

 

Postere 2022

 

 

Sist, men ikke minst….

ønsker NFS å takke de flotte studentmedhjelperne, med Khai Nguyen i spissen! De var kun 13 stykker i år, men stod på fra onsdag kveld til fredag kveld og bidro til at alt fungerte veldig bra! TUSEN TAKK!

scrolltop