Farmasidagene 2019 - NFS

Farmasidagene 2019

 

Farmasidagene 2019 ble arrangert 7. – 8. november i Meet Ullevaal, Ullevaal stadion, Oslo

 

 

 

De 34. Farmasidager, Farmasidagene 2019, er nå historie! Uten de mange frivillige som deltar i månedene før og under kongressen, hadde ikke dette blitt noe av. Tusen takk til alle sammen som bidro til årets suksess:

 • Styret i NFS
 • Programkomiteene
 • Arrangementskomiteen
 • Studentmedhjelperne
 • Møteledere
 • Ledere av workshopene

Tusen takk også til alle som bidro med innlegg, i paneldebatter, postere og Pecha Kucha!

Kongressen hadde 709 deltagere og 37 utstillere fra ulike deler av norsk farmasi. Dette er NFS veldig fornøyd med!

Farmasidagene ble åpnet med nydelig sang og musikk av Hildring. Vokalisten, Helene Liepelt Nystedt, er utdannet farmasøyt og holder nå på med en dr.grad ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.

Det ble avholdt 27 faglige innlegg, 1 video-innlegg, 2 paneldebatter og 8 Pecha Kucha foredrag, fordelt på fellesprogram og 2 ulike tverrfaglige seksjoner. I tillegg ble det tilbudt 7 workshops. Det var innmeldt 24 postere som ble presentert ved postermingling i de store pausene.

 

Fordelingen på deltakelse var som følger:

 • Apotekansatte, inklusive kjedekontor: 131
 • Sykehusapotek: 116
 • Industri: 49
 • Statens legemiddelverk: 54
 • Universitet-/høyskole-ansatte: 34
 • Studenter: 94 (inkl studentmedhjelpere)
 • Resten var fra foreninger, offentlige institusjoner m.m.

 

Det Giftige Kors:
Det Giftige Kors 2019 ble tildelt Wenche Strømhaug for sitt bidrag til faglig utvikling, sitt engasjement innen farmasøytisk foreningsvirksomhet og for å markedsføre farmasien i samfunnet.

 

Vinneren av Pecha Kucha:
Gro Miller vant Pecha Kucha-prisen 2019 og fikk kr 5000 i tillegg til gratis adgang på Farmasidagene 2020! Hun vant med foredraget «Sommerjobb som farmasøyt for Røde Kors i Syria».

 

Vinneren av NFS posterpris:
Årets vinner av NFS´s posterpris på kr 5 000 ble posteren «Legemiddelsamstemming i akuttmottak – vurdering av prosess for en mer effektiv tjeneste». Prisen ble mottatt av Markus Dreetz Holt. Abstrakt kan ikke publiseres ennå da forfatterne venter på publikasjon i et tidsskrift.

 

Vinneren av spørrekonkurransen blant utstillerne:
Mariel Elde ble trukket ut som vinner blant alle med 25 av 25 riktige svar, og ble den heldige eier av en iPad.

 

 

Nedenfor kan du klikke på tittel for å se pdf av presentasjonen – alle vi har fått lov til å publisere ligger her:

Samhandling i helsevesenet – farmasøyters bidrag til pasientens beste

Samhandling – en forutsetning for å skape det beste resultatet for pasienten.
Farmasøytisk kunnskap er en essensiell komponent i legemiddelomsorgen. Men for å oppnå de ønskede resultatene hos brukerne av legemidler, er det minst like viktig at vi er flinke til å samhandle både med brukerne og med våre kolleger i helsevesenet. I løpet av de to dagene vil vi ta for oss en rekke sider ved samhandling med fokus på legemiddelomsorgen og hva du som farmasøyt kan gjøre på dette området for å sikre det ønskede resultatet hos legemiddelbrukerne i årene fremover. Vi vil belyse dette gjennom en rekke eksempler på god samhandling i dagens legemiddelomsorg og drøfte problemområder der samhandling helt klart vil kunne bedre legemiddelomsorgen ytterligere.

Samhandlingsreformen, hvorfor det?     (les teaser)
Bjarne Håkon Hanssen, kommunikasjonsrådgiver, tidligere politiker og helse- og omsorgsminister (Ap)

«Gode sømløse pasientforløp!» – sett fra pasientens/pårørende sitt ståsted    (les teaser)
Solveig Rostøl Bakken, Representant fra brukerrådet i OUS

Pasientsentrert helsetjenesteteam – hvorfor er farmasøytens bidrag viktig?  (les teaser)
Lilli Minh Nguyen, Klinisk farmasøyt ved Sykehusapotek Nord, Tromsø

The family pharmacist, a new service in Belgian community pharmacies   (les teaser)
Manon Buyl, Assocation Pharmaceutiqe Belge

Kommunefarmasøytens rolle i kommunehelsetjenesten  (les teaser)
Elin Baldersheim Nilsen, Kommunefarmasøyt i Kristiansand kommune

Farmasøyten i akuttmottaket
Kristine Lundereng, Klinisk farmasøyt ved Sykehusapoteket i Levanger   (les teaser)

Samhandling, er det så vanskelig da? (les teaser) v/ Tor Rosness, Redaktør og daglig leder i Legemiddelhåndboken  (les teaser)
Tor Rosness, Redaktør og daglig leder i Legemiddelhåndboken

Sampraks  (les teaser1) (les teaser2)
Tran Nguyen, nyutdannet farmasøyt og Runa Gomo, masterstudent i avansert geriatrisk sykepleie
Birgitte Grøstad Kalleberg, medisinstudent (videoforedrag)   (les teaser)

RETHOS    (les teaser)
Anne Berit Walter, Studieleder på bachelorutdanningen for farmasi ved OsloMet – Storbyuniversitetet

Nasjonale eHelseløsninger – når kan vi ta ny og bedre teknologi i bruk   (les teaser)
Mari Dale Slørstad, Prosjektleder for Pasientens legemiddelliste, Direktoratet for e-helse

eSamhandling i Oslo kommune  (les teaser)
Helge Jagmann, Etatsdirektør i Sykehjemsetaten i Oslo Kommune

Immunterapi og samhandling: Utvikling og bruk av cellebaserte terapier – erfaring fra tverrfaglig samarbeid ved OUS  (les teaser)
Gunnar Kvalheim, Professor og tidligere leder av Seksjon for celleterapi, OUS

Digitale disruptive plattformer – kan de løse utfordringer med eldrebølgen?   (les teaser)
Fredrik Gulowsen, seriegründer, gründer av den digitale plattformen «Nyby»

 

Immunforsvaret – kroppens eget «legemiddel»? Lær hvordan vårt immunsystem kan utnyttes i kampen mot sykdom

I de fire sesjonene vil du lære om kroppens selvforsvar, hvordan dette påvirkes av sykdom og hvordan det kan brukes i behandling. Du vil få høre om erfaring fra klinikere, sykehusfarmasøyter, forskningsprosjekter, legemiddelindustri og ikke minst fra pasienten selv. Hvilke typer immunterapi finnes i dag – og hvilke er under utvikling? Hvem bør få immunterapi? Hvorfor virker det på noen, og ikke på andre? Hva slags bivirkninger gir immunterapi? Alt dette får du høre om, og til slutt skal vi snakke om hvor immunterapien beveger seg fremover. Som behandlingsprinsipp har den fått fotfeste i kreftbehandlingen, men det er ingen tvil om at den også beveger seg over på andre terapiområder. Derfor vil disse sesjonene være nyttige for alle farmasøyter.

Historien om immunterapi i kreft  (les teaser)
Simer Száva Bains, LIS i onkologi og post.doktor ved AHus

Presisjonsbehandling, hva er det egentlig, og hvorfor virker immunterapi på noen og ikke på andre?   (les teaser)
Odd Terje Brustugun, Overlege dr.med. ved Onkologisk seksjon, Drammen sykehus

Pasientperspektivet  (les teaser)
Kari Anne Fevang, Melanomforeningen

Presentasjon av 2 norske kreftvaksine selskaper:
Vaccibody  (les teaser)
Caspar Foghsgaard, Head of BD
Ultimovacs   (les teaser)
Øyvind Kongstun Arnesen, CEO

Pecha Kucha fra 2 Start up‘s:
Ny influensavaksine plattform   (les teaser)
Gunnveig Grødeland, Forsker ved K.G. Jebsensenter og SPARK-program ved Universitetet i Oslo
BioMe  (les teaser)
Morten L. Isaksen, CEO

 

 

Pecha Kucha 2019

 • 50 år med lungemedisin
  v/ Line Rondan, ansvarlig for samfunnskontakt, kommunikasjon, helseøkonomi og vaksiner i GSK Norge

 • Hvor er Willy?
  v/ Hilde Samdal, seniorrådgiver i Statens Legemiddelverk

 

Postere 2019

(der det ikke er lagt inn lenke til abstract skyldes at en artikkel venter på publikasjon)

 1. Er det variasjon i tjenestefarmasøyters bedømmelse av inhalasjonsteknikk?
  Vedrana Rosic*, Janne Smedberg, Ingunn Björnsdóttir*
 2. Systematisk oversikt over forskrivningsfeil: antall, alvorlighet og økonomisk byrde
  Aleksandar Komnenic, Eirin Guldsten Robinson, Ingunn Björnsdóttir*
 3. Bruk av «ukjent kunde» i apotekforskning på primærapotek i verden, 2006-2016
  Ingunn Björnsdóttir*, Anne Gerd Granås*, Amanda Bradley, Pauline Norris
 4. Collaboration between community pharmacists and general practitioners
  Rakvaag, Hilde*, Søreide, Gunn E., Kjome, Reidun L.S.
 5. Informasjon om riktig bruk av legemidler – synspunkter fra fremmedspråklige apotekkunder
  Nguyen, T. * og Sletvold, H.*
 6. Supplemental Instructions (SI) for å øke gjennomføringsgrad i farmasistudiet
  Sletvold, H*, Sagmo, LAB, Suzen, E, Helde, R og Reppe, L*.
 7. Kunnskap om reseptfrie analgetika blant apotekkunder
  Vera S. Knutsen, Oda Oland, Karoline Eriksen, Lone Holst, Beate H. Garcia, Marit Waaseth*
 8. En stegvis farmasøytledet legemiddelgjennomgang-tjeneste i tverrfaglig team i sykehjem
  Kjell H. Halvorsen*, Torunn Stadeløkken og Beate Hennie Garcia
 9. Innføring av rutinemessig farmakogenetisk testing av pasienter ved Alderspsykiatrisk enhet, NLSH
  Kristiansen M*, Melvik V, Svartsund JO, Nystad LE, Trondsen R
 10. Hva påvirker håndtering av behovsmedisiner i omsorgsboliger for eldre? En kvalitativ fokusgruppestudie med helsepersonell
  Marianne Kollerøs Nilsen*, Hege Sletvold, Rose Marie Olsen
 11. Prescribing errors on multidose drug dispensing prescriptions
  Anette Vik Jøsendal*, Trine Strand Bergmo, Anne Gerd Granås
 12. Potensielt uhensiktsmessig legemiddelbruk hos hjemmeboende eldre – En sammenlignende studie blant brukere av hjemmesykepleie i en bydel i Oslo
  Amanpreet Singh Bhambra, Emilie Prytz Hammarqvist, Sara Seland Lajord*, Eirin Nilsen, Therese Omdal, Andreas Sortland Rolfsnes, Ane Gedde-Dahl
 13. Calculation errors made in Norwegian hospitals
  Alma Mulac*, Maria Helle Spence, Ellen Hagesæther, Anne Gerd Granås
 14. Use of psychotropics and analgesics before and after initiating treatment with acetylcholinesterase inhibitors
  Anne Sverdrup Efjestad, Hege Ihle-Hansen, Vidar Hjellvik, Knut Engedal, Hege Salvesen Blix
 15. Adherence to phosphate binder treatment in chronic dialysis patients: – What do patients report? To what degree does education and counselling enhance adherence?
  Bodil Jahren Hjemås , Katrine Bøvre, Liv Mathiesen, Jonas Christoffer Lindstrøm, Kathrin Bjerknes
 16. Optimizing antibiotic prescribing in hospitals – Do dedicated antibiotic pharmacists make a difference?
  G. Høyem , J. K. Sund, K. Lundereng*, E. H. Bergene, H. S. Blix
 17. Legemiddelsamstemming i akuttmottak – vurdering av prosess for en mer effektiv tjeneste
  Markus Dreetz Holt, Arna Teigen, Monica Hermann, Reidun Kjome
 18. Legemiddelmangel på sykehus – hva gjør et sykehusapotek?
  Asma Shouket, Nina Q. Kieu, Martin Vu, Ida Maugesten* og Kathrin Bjerknes
 19. Manglenes pris – hva koster legemiddelmangel?
  Sana Liaquat*, Roya Popal*, Cathrine Klerck* og Steinar Madsen
 20. Preparing functional intravitreal syringes containing bevacizumab, ranibizumab and aflibercept
  Jørgen Brustugun*, Yvonne Andersson, Ban Dang, Dag Fossum, Espen Gleditsch, Heidrun E. Lode, Torleif T. Gjølberg, Stian Foss, Magne S. Sivertsen, Øystein K. Jørstad, Jan Terje Andersen and Morten C. Moe
 21. Tilberedning av legemidler ved intensiv- og nyfødtavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus
  Beate Hole Fosse, Torunn Margrete Middelthon-Bruer
 22. Kunnskapsbehov og opplæring av kliniske farmasøyter
  Elin Høien Bergene*, Jannicke Slettli Wathne, André Engesland, Elin Trapnes
 23. «At the same time, I was unsure how to explain to the patient the drug mechanism and the interaction mechanism we learned at university» – Learning outcomes from patient encounters in the pharmacy practice for students in Oslo Metropolitan University, Norway
  Tonje Krogstad and Hilde Frøyland*
 24. Bioaktive stoffer i Ficus platyphylla, en afrikansk medisinplante
  Stanislava Stevanovic, Karl Egil Malterud*, Rokia Sanogo og Helle Wangensteen
scrolltop