Kurs - NFS

Kurs

 

NFS kurs, møter og konferanseoversikt 2023

Følg med i kalenderen for aktuelle møter, agenda og påmelding.

 

Norsk Farmasøytisk Selskap har den glede å tilby følgende i 2023 (kronologisk):

 • NFS Nyårsmøte 2023, 10. januar
 • Kurs i IT-validering: 6.-7. mai
  Med dette kurset vil du være i stand til å håndtere valideringen av IT-systemer. Tilvirkere og grossistvirksomhet for legemidler er underlagt krav om GMP (Good Manufacturing Practice) og GDP (Good Distribution Practice). Det er krav om at det skal gjøres IT validering både i GMP og GDP. Kunnskapen fra kurset kan brukes både i rollen som den som skal gjennomføre valideringen, som en av de involverte eller den som skal planlegge eller godkjenne valideringen. Etter kurset kjenner du til kravene og strategiene for IT-validering.
 • GDP II-kurs, videregående for FFA og sentralt plasserte medarbeidere: 13.-14. mars 
  Dette er et kurs som følger på basis-kurset og tar for seg enkelte GDP temaer mer inngående. Kurset er beregnet for FFAer, kvalitetsledere, logistikksjefer og personer som jobber daglig med GDP-relaterte oppgaver. Viderekommendekurset er for personer som skal evaluere kunder, leverandører, transportører, planlegge og gjennomføre ledelsens gjennomgang og monitorere kvalitetssystemets effektivitet med mere. Deltagerne må i større grad selv delta og løse oppgaver (workshops).
 • GDP I-kurs, implementering og fortolkninger: 15.-16. mars (basiskurs)
  Kursets mål: Deltagerne skal bli i stand til å implementere og etterleve EU-GDP reglene i forbindelse med mottagelse, oppbevaring, levering og transport av legemidler.
 • Årsmøte med generalforsamling 18. april 
 • Webinarer/frokostmøter med hovedtemaet “Farmasi – Nytt&Nyttig”. Her settes det fokus på aktuelle temaer innen farmasien. NFS tilbyr 6-8 webinarer i året, fordelt på vår- og høst-semesteret.
 • Root cause/CAPA-kurs: 31. mai-1. juni
  Korrigerende og forebyggende tiltak (CAPA, Corrective and Preventive Action) er en prosess fra kvalitetsstyringssystemet (QMS). Dette er en del av GMP-kompatibelt arbeid (Good Manufacturing Practice). Avvik og feil undersøkes systematisk før korrigerende og forebyggende tiltak settes igangsettes. Root cause analyse (RCA) er en metode for problemløsning som brukes til å identifisere årsakene til feil eller problemer. Når du har fokus på at forstå problemet, kan du gå i dybden og finne root cause. Du vil få forståelse for formålet og få prøve ut flere verktøy til en systematisk root cause analyse.
 • GDP III, oppdatering for FFA/QA/QP (GDP III): 5. september 
  GDP-oppdateringskurset er for dem som har tatt GDP-basis kurs, og helst også viderekommende kurs, og som kun trenger årlig påfyll. Passer for alle som jobber med GDP. Dette kurset vil endre seg fra år til år.
 • Miljøkurs for farmasøyter: 23. oktober
  Miljø og bærekraft – farmasøytens fotavtrykk, er vi bevisste på våre spor?
  – viktige ord det snakkes mye om! Men hva gjøres innenfor vår egen bransje, og hva kan du som farmasøyt bidra med?
 • Farmasidagene: 9-10. november, Meet Ullevaal
  Temaene blir «Farmasøyten i morgendagens helsevesen» og «Apotekene når og i fremtiden»
 • Kurs i IT-validering: 27.-28. november
  Med dette kurset vil du være i stand til å håndtere valideringen av IT-systemer. Tilvirkere og grossistvirksomhet for legemidler er underlagt krav om GMP (Good Manufacturing Practice) og GDP (Good Distribution Practice). Det er krav om at det skal gjøres IT validering både i GMP og GDP. Kunnskapen fra kurset kan brukes både i rollen som den som skal gjennomføre valideringen, som en av de involverte eller den som skal planlegge eller godkjenne valideringen. Etter kurset kjenner du til kravene og strategiene for IT-validering.

 

scrolltop