Kurs - NFS

Kurs

 

NFS kurs, møter og konferanseoversikt 2020

På grunn av korona-situasjonen er alle fysiske møter avlyst inntil videre.

 

Norsk Farmasøytisk Selskap har den glede å tilby følgende i 2020 (kronologisk):

 • NFS Nyårsmøte 2020, 7. januar 
  Det tradisjonelle møtet avholdes hos Statens legemiddelverk på Helsfyr.
 • GDP II-kurs, videregående for FFA og sentralt plasserte medarbeidere: 9.-11. mars
  Dette er et kurs som etterfølger basis-kurset og tar for seg enkelte GDP temaer mer inngående. Kurset er beregnet for FFAer, kvalitetsledere, logistikksjefer og personer som jobber daglig med GDP-relaterte oppgaver. Viderekommendekurset er for personer som skal evaluere kunder, leverandører, transportører, planlegge og gjennomføre ledelsens gjennomgang og monitorere kvalitetssystemets effektivitet med mere. Deltagerne må i større grad selv delta og løse oppgaver (workshops).
 • GDP I-kurs, implementering og fortolkninger: 12.-13. mars (basiskurs)
  Kursets mål: Deltagerne skal bli i stand til å implementere og etterleve EU-GDP reglene i forbindelse med mottagelse, oppbevaring, levering og transport av legemidler.
 • Årsmøte med generalforsamling 21. april – avlyst pga. koronaviruset, valget avholdes elektronisk
 • GDP-regler, oppdatering for FFA/QA/QP: 1. september 
  GDP-oppdateringskurset er for dem som har tatt GDP-basis kurs, og helst også viderekommende kurs, og som kun trenger årlig påfyll. Passer for alle som jobber med GDP. Dette kurset vil endre seg fra år til år.
  Kursets mål: Deltakerne er i stand til på et spesialisert nivå, å håndtere daglige utfordringer i forbindelse med implementering og etterlevelse av EU-GDP reglene.
 • QP-kurs: 19.-21. oktober (digitalt)
  Kurset går over 3 dager og arrangeres av i samarbeid med NSF-DBA Ltd (tidl. David Begg Associates) og Statens legemiddelverk.
 • QP-law update: 22. oktober (digitalt)
  Et dagskurs som arrangeres av i samarbeid med NSF-DBA Ltd (tidl. David Begg Associates) og Statens legemiddelverk
 • Farmasidagen(e): 5. november som digital halvdagskongress (gratis deltagelse)

 

Norsk Farmasøytisk Selskap har den glede å tilby følgende i 2021 (kronologisk):

 • Kurs om Medisinsk utstyr: 21. januar – NYTT!
  Et halvdagskurs som arrangeres i samarbeid med Statens legemiddelverk
 • IT-validerings kurs: 8.-9. mars – NYTT!
  Et 2 dagers kurs i samarbeid med QV Compliance A/S fra Danmark. Med dette kurset vil du være i stand til å håndtere valideringen av IT-systemer. Det kan både være som praktikeren, den som skal gjennomføre valideringen, eller som en av de involverte, som skal planlegge eller godkjenne valideringen. Etter kurset kjenner du til kravene og strategiene for IT-validering.
 • GDP-kurs for transportører: 24. februar – NYTT!
  Et dagskurs som arrangeres i samarbeid med Pharmakon i Danmark og som omhandler GDP-krav for transport av legemidler.
 • GDP III-kurs: 25. februar
  Kurset er beregnet for dem som har tatt GDP-basis kurs, og helst også viderekommende kurs, og som kun trenger årlig påfyll.
 • GDP II-kurs, videregående for FFA og sentralt plasserte medarbeidere: 15.-16. mars
  Kurset arrangeres i samarbeid med Statens legemiddelverk og Pharmakon i Danmark
 • GDP I-kurs, implementering og fortolkninger: 17.-18. mars (basiskurs)
  Kurset arrangeres i samarbeid med Statens legemiddelverk og Pharmakon i Danmark
scrolltop