Kurs - NFS

Kurs

 

NFS kurs, møter og konferanseoversikt 2021

 

 

Norsk Farmasøytisk Selskap har den glede å tilby følgende i 2021 (kronologisk):

 • NFS Nyårsmøte 2021, 12. januar 
  Det tradisjonelle møtet ble avlyst, men det ble avholdt et digitalt møte hvor de som har mottatt stipend fra NFS Stipendfond la frem prosjektene sine.
 • Kurs om Medisinsk utstyr: 21. januar 2021 
  Et halvdagskurs som arrangeres i samarbeid med Statens legemiddelverk
 • GDP-regler, oppdatering for FFA/QA/QP (GDP III): 25. februar 2021 (digitalt)
  GDP-oppdateringskurset er for dem som har tatt GDP-basis kurs, og helst også viderekommende kurs, og som kun trenger årlig påfyll. Passer for alle som jobber med GDP. Dette kurset vil endre seg fra år til år.
  Kursets mål: Deltakerne er i stand til på et spesialisert nivå, å håndtere daglige utfordringer i forbindelse med implementering og etterlevelse av EU-GDP reglene.
 • GDP for transportører: 24. februar 2021(digitalt)
  Kurset er tenkt for medarbeidere som jobber med transport av legemidler, dvs. ansatte hos transportfirmaer, eller medarbeidere hos grossister som selv transporterer legemidler.
  Kursets mål: Deltagerne skal få en forståelse for at transport av legemidler skal utføres i overensstemmelse med GDP-reglene, slik at legemidlenes kvalitet og integritet bevares.
 • IT-validerings kurs: 8.-9. mars 2021 (digitalt)
  Et 2 dagers kurs i samarbeid med QV Compliance A/S fra Danmark. Med dette kurset vil du være i stand til å håndtere valideringen av IT-systemer. Det kan både være som praktikeren, den som skal gjennomføre valideringen, eller som en av de involverte, som skal planlegge eller godkjenne valideringen. Etter kurset kjenner du til kravene og strategiene for IT-validering.
 • GDP II-kurs, videregående for FFA og sentralt plasserte medarbeidere: 15.-16. mars 2021
  Dette er et kurs som etterfølger basis-kurset og tar for seg enkelte GDP temaer mer inngående. Kurset er beregnet for FFAer, kvalitetsledere, logistikksjefer og personer som jobber daglig med GDP-relaterte oppgaver. Viderekommendekurset er for personer som skal evaluere kunder, leverandører, transportører, planlegge og gjennomføre ledelsens gjennomgang og monitorere kvalitetssystemets effektivitet med mere. Deltagerne må i større grad selv delta og løse oppgaver (workshops).
 • GDP I-kurs, implementering og fortolkninger: 17.-18. mars 2021 (basiskurs)
  Kursets mål: Deltagerne skal bli i stand til å implementere og etterleve EU-GDP reglene i forbindelse med mottagelse, oppbevaring, levering og transport av legemidler.
 • Årsmøte med generalforsamling 20. april 2021
 • QP-oppdatering gjennom et helt år (digitalt)
  Arrangeres i samarbeid med NSF-DBA Ltd (tidl. David Begg Associates)
 • Farmasidagene: 11-12. november 2021, digital kongress 

 

scrolltop