Kurs - NFS

Kurs

 

NFS kurs, møter og konferanseoversikt 2019

 

Norsk Farmasøytisk Selskap har den glede å tilby følgende i 2019 (kronlogisk):

 • NFS Nyårsmøte 2019, 8. januar kl 18
  Det tradisjonelle møtet avholdes i år på Helsfyr hos Statens legemiddelverk.
 • GDP-regler, videregående for FFA og sentralt plasserte medarbeidere: 11.-12. mars
  Dette er et kurs som etterfølger basis-kurset og tar for seg enkelte GDP temaer mer inngående. Kurset er beregnet for FFAer, kvalitetsledere, logistikksjefer og personer som jobber daglig med GDP-relaterte oppgaver. Viderekommendekurset er for personer som skal evaluere kunder, leverandører, transportører, planlegge og gjennomføre ledelsens gjennomgang og monitorere kvalitetssystemets effektivitet med mere. Deltagerne må i større grad selv delta og løse oppgaver (workshops).
 • GDP-regler, implementering og fortolkninger: 13.-14. mars (basiskurs)
  Kursets mål: Deltagerne skal bli i stand til å implementere og etterleve EU-GDP reglene i forbindelse med mottagelse, oppbevaring, levering og transport av legemidler.
 • Årsmøte med generalforsamling 9. april
 • Workshop i presentasjonsteknikk og Pecha Kucha 30. april, fra kl 15-21 NYTT!
  Kurset er ikke klart for påmelding ennå.
 • GDP-regler, oppdatering for FFA/QA/QP: 15. mai 2019 NYTT!
  GDP-oppdateringskurset er for dem som har tatt GDP-basis kurs, og helst også viderekommende kurs, og som kun trenger årlig påfyll. Passer for alle som jobber med GDP. Dette kurset vil endre seg fra år til år.
  Kursets mål: Deltakerne er i stand til på et spesialisert nivå, å håndtere daglige utfordringer i forbindelse med implementering og etterlevelse av EU-GDP reglene.
 • AUDIT- kurs: Pharmaceutical GMP audits and self-inspections: 20.-24. mai 2019
  Et 5 dagers Audit-kurs i samarbeid med NSF-DBA Ltd (tidl. David Begg Associates) som avsluttes med en eksamen. Klikk på lenken for å få all informasjon om kurset.
 • CAPA/Root cause – kurs: 22.-23. oktober 2019
  Kurset holdes i samarbeid med Pharmakon, Danmark.
  Mål: Deltakerne skal ha kunnskap om og forståelse av verdien av CAPA, så de kan da bidra til etablering, gjennomføring og evaluering av korrigerende og forebyggende tiltak som en naturlig del av en kontinuerlig forbedringsprosess. Kurset vil trene deltakerne i å utføre trinnene i en „root cause“-analyse, slik at prosessen blir effektiv, og den riktige „root cause“ oppdages.
 • Farmasidagene: 7.-8. november på Meet Ullevaal, Oslo
scrolltop