Kurs - NFS

Kurs

 

NFS kurs, møter og konferanseoversikt 2024

Følg med i kalenderen for aktuelle møter, agenda og påmelding.

 

Norsk Farmasøytisk Selskap har den glede å tilby følgende i 2023 (kronologisk):

 • NFS Nyårsmøte 2024, 9. januar
 •  
 • GDP II-kurs, videregående for FFA og sentralt plasserte medarbeidere: 11.-12. mars 
  Dette er et kurs som følger på basis-kurset og tar for seg enkelte GDP temaer mer inngående. Kurset er beregnet for FFAer, kvalitetsledere, logistikksjefer og personer som jobber daglig med GDP-relaterte oppgaver. Viderekommende-kurset er for personer som skal evaluere kunder, leverandører, transportører, planlegge og gjennomføre ledelsens gjennomgang og monitorere kvalitetssystemets effektivitet med mere. Deltagerne må i større grad selv delta og løse oppgaver (workshops).
 • GDP I-kurs, implementering og fortolkninger: 13.-14. mars (basiskurs)
  Kursets mål: Deltagerne skal bli i stand til å implementere og etterleve EU-GDP reglene i forbindelse med mottagelse, oppbevaring, levering og transport av legemidler.
 • Generalforsamling 16. april (via zoom)
 • GDP for transportører: 7. mai
  Deltagerne skal få en forståelse for at transport av legemidler skal utføres i overensstemmelse med GDP-reglene, slik at legemidlenes kvalitet og integritet bevares.
 • Kurs i IT-validering: 13.-14. mai
  Med dette kurset vil du være i stand til å håndtere valideringen av IT-systemer. Tilvirkere og grossistvirksomhet for legemidler er underlagt krav om GMP (Good Manufacturing Practice) og GDP (Good Distribution Practice). Det er krav om at det skal gjøres IT validering både i GMP og GDP. Kunnskapen fra kurset kan brukes både i rollen som den som skal gjennomføre valideringen, som en av de involverte eller den som skal planlegge eller godkjenne valideringen. Etter kurset kjenner du til kravene og strategiene for IT-validering.
 • Webinarer/frokostmøter med hovedtemaet “Farmasi – Nytt&Nyttig”. Her settes det fokus på aktuelle temaer innen farmasien. NFS tilbyr 6-8 webinarer i året, fordelt på vår- og høst-semesteret.
 • QP-kurs: 21.-23. mai
  This interactive course provides an overview of the essential pharmaceutical laws and guidance for all persons working in the pharmaceutical industry. The course will focus mainly on EU and US FDA requirements but will include a half day dedicated to Norwegian requirements.
 • QP Law update: 24. mai
  For individuals who already have a good understanding of pharmaceutical law and GMP (e.g. existing Qualified persons) a one day update, on changes to pharmaceutical legislation and guidance covering the following areas: Pharmaceutical legislation and regulatory authority guidance is continually changing. These changes to legislation and guidelines, and the interpretation of them, can have significant implications for companies. Many changes require detailed planning to implement and failure to do so can result in serious compliance problems. This is the continuation of a very successful series of one day seminars that are designed to form part of your Continuing Professional Development.
 • Miljøkurs for farmasøyter: 22. oktober
  Miljø og bærekraft – farmasøytens fotavtrykk, er vi bevisste på våre spor?
  – viktige ord det snakkes mye om! Men hva gjøres innenfor vår egen bransje, og hva kan du som farmasøyt bidra med?
 • Kurs om kliniske studier for farmasøyter i apotek: 23. oktober
  Kurset skal gi apotekansatte innsikt i regelverk for import av legemidler generelt og hva som gjelder spesielt for distribusjon av studiemedisin fra tilvirker til studiested. Krav til distribusjon av studiemedisin brukt i CUP/Early Access-programmer etter at studiet er avsluttet, vil også bli dekket. GDP-retningslinjene gjelder ikke for apotek, men hva i retningslinjene er også viktig for dem som skal jobbe med studiemedisin i apotek, herunder viktige momenter som vil gjennomgås er f.eks. leverandørvurdering, mottakskontroll, transport og avtaler med sponsor. Kurset skal også dekke ulike krav til tilvirkning og istandgjøring av studiemedisin, inkludert krav til tillatelser og regelverk for tilvirkning av legemidler i apotek.
 • GDP III, oppdatering for FFA/QA/QP (GDP III): 24. oktober
  GDP-oppdateringskurset er for dem som har tatt GDP-basis kurs, og helst også viderekommende kurs, og som kun trenger årlig påfyll. Passer for alle som jobber med GDP. Dette kurset vil endre seg fra år til år.
 • Farmasidagene: 14-15. november, Oslo Kongressenter, Folkets hus
  Temaet blir «Legemiddelmarkedet i endring».

 

scrolltop