Kurs - NFS

Kurs

 

NFS kurs, møter og konferanseoversikt 2022

Følg med i kalenderen for aktuelle møter, agenda og påmelding.

 

Norsk Farmasøytisk Selskap har den glede å tilby følgende i 2022 (kronologisk):

 • NFS Nyårsmøte 2022, 11. januar (digitalt)
 • Fagmøte i regi av NFS Bergen med temaet KOBLE – Kunnskapsbasert oppslagsverk om barns legemidler: 20. januar 2022 (digitalt)
 • Fagmøte i regi av NFS Bergen: 100 år siden spanskesyken 1918-1922: 26. januar 2022 (digitalt)
 • GDP II-kurs, videregående for FFA og sentralt plasserte medarbeidere: 14.-15. mars 2022
  Dette er et kurs som følger på basis-kurset og tar for seg enkelte GDP temaer mer inngående. Kurset er beregnet for FFAer, kvalitetsledere, logistikksjefer og personer som jobber daglig med GDP-relaterte oppgaver. Viderekommendekurset er for personer som skal evaluere kunder, leverandører, transportører, planlegge og gjennomføre ledelsens gjennomgang og monitorere kvalitetssystemets effektivitet med mere. Deltagerne må i større grad selv delta og løse oppgaver (workshops).
 • GDP I-kurs, implementering og fortolkninger: 16.-17. mars 2022 (basiskurs)
  Kursets mål: Deltagerne skal bli i stand til å implementere og etterleve EU-GDP reglene i forbindelse med mottagelse, oppbevaring, levering og transport av legemidler.
 • Årsmøte med generalforsamling 19. april 2022
 • Det tradisjonelle vårmøtet erstattes av webinarer/frokostmøter med hovedtemaet “Farmakologi – Nytt&Nyttig”. Her settes det fokus på farmakologisk oppdatering innen utvalgte områder; muskel/skjelett, onkologi, bivirkninger, diabetes, Alzheimer
 • QP-kurs: 9.-11. mai 2022
  Dette interaktive kurset gir en oversikt over de essensielle farmasøytiske lovene og veiledning for alle personer som jobber i den farmasøytiske industrien. Kurset vil hovedsakelig fokusere på EU og US FDA krav, men vil inkludere en halv dag dedikert til norske krav.
 • QP-Law update: 12. mai 2022
  For enkeltpersoner som allerede har en god forståelse av farmasøytisk lov og GMP (f.eks. eksisterende kvalifiserte personer); en endagsoppdatering, endringer i farmasøytisk lov og veiledning som dekker følgende områder: Legemiddellovgivningen og veiledning fra tilsynsmyndighetene er i kontinuerlig endring. Disse endringene i lovverk og retningslinjer, og tolkningen av dem, kan få betydelige implikasjoner for virksomheter. Mange endringer krever detaljert planlegging å implementere, og unnlatelse av å gjøre det kan føre til alvorlige overholdelsesproblemer. Dette er fortsettelsen av en meget vellykket serie med endagsseminarer som er designet for å inngå i din kontinuerlige profesjonelle utvikling.
 • Kurs om kliniske studier for farmasøyter i apotek: 7. september
  – krav, forventninger og erfaringer med import, tilvirkning og distribusjon av legemidler til kliniske studier
 • GDP III, oppdatering for FFA/QA/QP (GDP III): 8. september 2022 
  GDP-oppdateringskurset er for dem som har tatt GDP-basis kurs, og helst også viderekommende kurs, og som kun trenger årlig påfyll. Passer for alle som jobber med GDP. Dette kurset vil endre seg fra år til år.
 • Miljøkurs for farmasøyter: 13. september
  Miljø og bærekraft – farmasøytens fotavtrykk, er vi bevisste på våre spor?
  – viktige ord det snakkes mye om! Men hva gjøres innenfor vår egen bransje, og hva kan du som farmasøyt bidra med?
 • Fagmøte i regi av NFS Bergen: Malaria, afrikanske planter og drug discovery: 14. september
 • Farmasidagene: 10-11. november 2022, Meet Ullevaal 

 

scrolltop