Kurs - NFS

Kurs

 

NFS kurs, møter og konferanseoversikt 2022

 

 

Norsk Farmasøytisk Selskap har den glede å tilby følgende i 2022 (kronologisk):

 • NFS Nyårsmøte 2022, 11. januar (digitalt)
 • Fagmøte i regi av NFS Bergen med temaet KOBLE – Kunnskapsbasert oppslagsverk om barns legemidler: 20. januar 2022 (digitalt)
 • Fagmøte i regi av NFS Bergen: 100 år siden spanskesyken 1918-1922: 26. januar 2022 (digitalt)
 • GDP II-kurs, videregående for FFA og sentralt plasserte medarbeidere: 14.-15. mars 2022
  Dette er et kurs som følger på basis-kurset og tar for seg enkelte GDP temaer mer inngående. Kurset er beregnet for FFAer, kvalitetsledere, logistikksjefer og personer som jobber daglig med GDP-relaterte oppgaver. Viderekommendekurset er for personer som skal evaluere kunder, leverandører, transportører, planlegge og gjennomføre ledelsens gjennomgang og monitorere kvalitetssystemets effektivitet med mere. Deltagerne må i større grad selv delta og løse oppgaver (workshops).
 • GDP I-kurs, implementering og fortolkninger: 16.-17. mars 2022 (basiskurs)
  Kursets mål: Deltagerne skal bli i stand til å implementere og etterleve EU-GDP reglene i forbindelse med mottagelse, oppbevaring, levering og transport av legemidler.
 • Årsmøte med generalforsamling 19. april 2022
 • QP-kurs: 9.-11. mai 2022
  Dette interaktive kurset gir en oversikt over de essensielle farmasøytiske lovene og veiledning for alle personer som jobber i den farmasøytiske industrien. Kurset vil hovedsakelig fokusere på EU og US FDA krav, men vil inkludere en halv dag dedikert til norske krav.
 • QP-Law update: 12. mai 2022
  For enkeltpersoner som allerede har en god forståelse av farmasøytisk lov og GMP (f.eks. eksisterende kvalifiserte personer); en endagsoppdatering, endringer i farmasøytisk lov og veiledning som dekker følgende områder: Legemiddellovgivningen og veiledning fra tilsynsmyndighetene er i kontinuerlig endring. Disse endringene i lovverk og retningslinjer, og tolkningen av dem, kan få betydelige implikasjoner for virksomheter. Mange endringer krever detaljert planlegging å implementere, og unnlatelse av å gjøre det kan føre til alvorlige overholdelsesproblemer. Dette er fortsettelsen av en meget vellykket serie med endagsseminarer som er designet for å inngå i din kontinuerlige profesjonelle utvikling.
 • Kurs om kliniske studier fro farmasøyter i apotek: 7. september
  – krav, forventninger og erfaringer med import, tilvirkning og distribusjon av legemidler til kliniske studier
 • GDP for transportører: 7. september 2022
  Kurset er tenkt for medarbeidere som jobber med transport av legemidler, dvs. ansatte hos transportfirmaer, eller medarbeidere hos grossister som selv transporterer legemidler. Deltagerne skal få en forståelse for at transport av legemidler skal utføres i overensstemmelse med GDP-reglene, slik at legemidlenes kvalitet og integritet bevares.
 • GDP-regler, oppdatering for FFA/QA/QP (GDP III): 8. september 2022 
  GDP-oppdateringskurset er for dem som har tatt GDP-basis kurs, og helst også viderekommende kurs, og som kun trenger årlig påfyll. Passer for alle som jobber med GDP. Dette kurset vil endre seg fra år til år.
 • Farmasidagene: 10-11. november 2022, Meet Ullevaal 

 

scrolltop