Ledernettverk - NFS

Ledernettverk

 

Se kurskalenderen for neste treff, praktisk informasjon og påmelding.

 

Høsten 2015 ble det etablert et ledernettverk i regi av NFS. Nettverket er hovedsakelig myntet på farmasøyter med lederansvar, men alle farmasøyter med interesse for ledelse er velkomne.

 

Formål med nettverket

  • Bidra til å utvikle gode ledere innen farmasien
  • Etablere et forum for refleksjon og personlig utvikling
  • Tilby en jevnlig møteplass for farmasøyter som er opptatt av godt lederskap og ledelsesspørsmål, og som har interesse for å fremme norsk farmasi
  • Sammen med NFS øvrige nettverk og møteplasser, bidra til erfaringsutveksling, debatt og kunnskapsdeling

Deltakere i nettverket må være medlemmer i NFS og være villige til å påta seg å arrangere møter i samarbeid med en eller to andre. Nettverket skal være selvdrevet og selvfinansiert ved at det på hvert møte utpekes ansvarlige for neste møte. Kostnadene dekkes enten ved at deltakerne spleiser eller at arrangørene skaffer sponsormidler. Ønsker du å vite mer om nettverket kan du ta kontakt med daglig leder Hege Helm, post@nfs.no.

 

 

Se aktivitetskalenderen for agenda og påmelding

 

 

Tidligere treff

2023

Tid: 21. november
Ansvarlig for kvelden: Ken Tesaker
Møtet skulle ha vært avholdt i Teraks lokaler på Aker Brygge, men måtte flyttes til aud. 2 på Farmasøytisk institutt, Blindern, grunnet så stor og gledelig påmelding! Det var over 80 påmeldte og ca 60 som deltok.  Temaet var Styrearbeid og om farmasøyter egner seg til å sitte i styrer. Svaret på dette er et rungende JA! Innledere var Åse Aulie Michelet, Hilde Gustavsen Erstad og Håvard Selby Ebbestad.

 

2021

Tid: 18. februar 2021
Ansvarlige for kvelden: Håvard Selby Ebbestad og Hege Helm
Møtet ble holdt via zoom, og temaet var «Ledelse i pandemien». Foredragsholdere var  
Sissel Lønning Andresen (daglig leder i Pfizer), Stein Lorentzen-Lund (apoteker ved Vitusapotek Majorstuen), Malgorzata Grinde (apoteker ved Sykehusapoteket Bærum) og Håvard Selby Ebbestad (adm.dir. ved Fürst Medisinsk Laboratorium).

 

2020

Alle fysiske treff ble avlyst grunnet Covid-19, og det ble bestemt å avvente situasjonen.

 

2019

Tid: 20. november
Sted: NFS sitt møtelokale i Slemdaslveien 1, 3. et.
Programkomiteen bestod av Line Storsund Rondan, GSK, og Sissel Andresen, Pfizer, og temaet var «Den vanskelige, men nødvendige medarbeidersamtalen». Gjest og foredragsholder var Andreas Thon fra Høyskolen Kristiana.

 

Tid: 1. april
Sted: NFF sitt møtelokale «1858» i Tollbugata 35, Oslo
«Hvor går legemiddelindustrien i Norge? «Postkassefilialer» for moderselskapene eller spennende arbeidsplasser også i fremtiden?»
To farmasøyter og bedriftsledere innleder til dialog med sine tanker:

  • Sissel Andresen, adm. direktør i Pfizer
  • Lena Nymo Helli, adm. direktør i Abbvie

2018

Tid: 18. oktober
Sted: Stortinget, invitert av farmasøyt og stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H)
Håvard Selby Ebbestad var ansvarlig for programmet og foruten omvisning i Stortinget var temaet

 

2017

Tid: 19. september
Sted: Apotekforeningens lokaler, Slemdalsveien 1 Majorstuen, Oslo
Programkomiteen bestod av Kathrin Bjerknes og Tone Veiteberg, og temaet var

 

Tid: 14. februar 2017
Sted: Apotekforeningens lokaler, Slemdalsveien 1 Majorstuen, Oslo
Programkomiteen bestod av Line Storesund Rondan og Lene Bergsvand, og temaet var

 

2016

Tid: 14. september
Sted: Apotekforeningens lokaler, Slemdalsveien 1 Majorstuen, Oslo
Programkomiteen bestod av Sayeh Ahrabi og Malin Davidsson, og temaet var

 

Tid: 17.februar
Sted: Apotekforeningens lokaler, Slemdalsveien 1 Majorstuen, Oslo
Programkomiteen bestod av Hege Willoch og Jalil Djahromi, og temaet var

 

2015

Tid: 4. november
Sted:​ Apotekforeningens lokaler, Slemdalsveien 1 Majorstuen, Oslo
Innledere var Sveinung Stensland (Stortinget, H) og Eva Dugstad (Institutt for energiteknikk). Temaet var

  • Hvordan få gjennomslag i kommunikasjon

 

Tid: 16.september
Sted: Apotekforeningens lokaler, Slemdalsveien 1 Majorstuen, Oslo
Innledere var Torill Leirstrand (Apotek 1 Legevakten), Karen Marie Ulshagen (Legemiddelverket) og Åge Nærdal (tidl. GSK). Temaet var

  • Lederutfordringer i legemiddelindustri, legemiddelforvaltning og apotek

 

scrolltop