Kurs i CAPA og Root cause analyse - NFS

Kurs i CAPA og Root cause analyse

 

Når kurset er aktuelt kan du se praktisk informasjon og påmelding i  kurskalenderen.

 

 

Korrigerende og forebyggende tiltak (CAPA, Corrective and Preventive Action) er en prosess fra kvalitetsstyringssystemet (QMS). Dette er en del av GMP-kompatibelt arbeid (Good Manufacturing Practice). Avvik og feil undersøkes systematisk før korrigerende og forebyggende tiltak settes igangsettes. Root cause analyse (RCA) er en metode for problemløsning som brukes til å identifisere årsakene til feil eller problemer. Når du har fokus på at forstå problemet, kan du gå i dybden og finne root cause. Du vil få forståelse for formålet og få prøve ut flere verktøy til en systematisk root cause analyse.

 

RCA – Root Cause Analysis
Vi er ofte raske med å konkludere at en kvalitetsbrist skyldes uoppmerksomhet eller en menneskelig feil, og går på den måten glipp av den egentlige root cause. Med en klar systematikk kommer du hele veien rundt problemstillingen og får full kontroll på root cause. På kurset får du overblikk over verktøy du med fordel kan bruke, når du oppdager en kvalitetsbrist. Vi skal diskutere hvor og hvordan de brukes, og hvordan du kan dokumentere root cause analysen.

 

CAPA
Korrigerende handlinger har vi godt styr på, men hvordan står det til med de forebyggende handlinger? Det kan være en utfordring å finne den riktige aksjon, og det kan være vanskelig at sikre en god implementering. Begge er viktige elementer i kvalitetssystemet vårt for å korrigere og forebygge. På dette kurset gir vi deg ideer til hvordan du også får fokus på å forebygge for å unngå at feil oppstår.

 

 

Kurset har vært avholdt i  2015 og 2019, og tilbys på nytt i 2023. Evalueringsrapportene vitnet om to gode kursdager, med et innhold som deltagerne var tilfredse med. Kurset fikk i snitt karakteren 4,3 på en skala hvor 5 var det beste.

Kurset går over to dager og arrangeres av Norsk Farmasøytisk Selskap i samarbeid med Pharmakon fra Hillerød i Danmark. Kursholderne er danske, men snakker et tydelig språk. Kursmaterialet vil være på dansk.

Ta kontakt på post@nfs.no hvis du har spørsmål.

 

 

 

Kursbeskrivelse – CAPA og Root cause analyse

Kursets mål

Deltakerne skal gjennomføre trinnene i en systematisk root cause analyse, slik at prosessen blir effektiv, og at man finner den riktige root cause. Deltakerne forstår verdien av CAPA, slik at de kan medvirke til å fastlegge, implementere og evaluere CAPA, som en naturlig del av en kontinuerlig forbedringsprosess.

I tillegg skal deltakerne kunne gjennomføre trinnene i en systematisk root cause analyse, slik at prosessen blir effektiv.

 

Målgruppe

Medarbeidere som er med på å fastlegge, implementere og evaluere CAPA ved kvalitetsbrist som for eksempel avvik, reklamasjoner og undersøkelser, og som gjerne vil bli kjent med systematiske redskaper for at forstå problemet og finne den egentlige root cause.

 

Kursinnhold Root cause analyse

På kurset får du fokus på trinnene i en strukturert og effektiv root cause analyse, og du blir gjort kjent med forskjellige verktøy til root cause analyse.

På kurset skal vi se på hvordan du

 • får overblikk over problemet og samler inn fakta
 • identifiserer mulige årsaker med systematiske verktøy
 • undersøker og fastlegger årsaken
 • dokumenterer din root cause analyse

Du får (ditt utbytte):

 • et teoretisk fundament til root cause analyse
 • forståelse for hvordan root cause analyse brukes ved forskjellige kvalitetsbrister
 • viten om hvordan du griper det an i praksis og fortsetter i det gode spor

Din arbeidsgivers utbytte:

 • din medarbeider kan inspirere til arbeidet med root cause analyse i virksomheten
 • din medarbeider kan anvende verktøy til systematisk root cause analyse
 • din medarbeider kan dokumentere vurderinger og overveielser i forbindelse med håndtering av en kvalitetsbrist

 

Kursinnhold CAPA

Det er viktig å iverksette effektive oppfølginger når produktkritiske avvik, reklamasjoner og påtaler skal håndteres og elimineres. På dette kurset er det fokus på hvordan du fastlegger, implementerer og evaluerer CAPA.

Du får:

 • Overblikk over kravene til CAPA
 • Verktøy til at identifisere CAPA
 • Inspirasjon til å sette opp aksjonsplaner og styre implementeringsfasen
 • Innblikk i redskap til at evaluere om CAPA har vært effektiv

Ditt utbytte:

 • Du forstår forskjellen mellom korrigerende og forebyggende aksjoner
 • Du kan identifisere og evaluere effektive CAPA
 • Du får inspirasjon til implementeringen av CAPA

Din arbeidsgivers utbytte:

 • Din medarbeider kan forklare begrepet CAPA
 • Din medarbeider kan styrke området med at identifisere CAPA
 • Din medarbeider kan medvirke til løpende forbedringer

 

 

 

scrolltop