Kurs i Medisinsk utstyr - NFS

Kurs i Medisinsk utstyr

 

 

Når kurset er aktuelt kan du se praktisk informasjon og påmelding i kurskalenderen

 

Lær å forstå regelverket som gjelder for medisinsk utstyr

 

Dette er basert på et felles europeisk regelverk som ble innført på 1990-tallet. Regelverket er nylig revidert (MDR og IVDR) og vil implementeres i sin helhet i Norge i løpet av 2021-22. Kurset passer for alle som jobber i apotek eller hos grossist.

Medisinsk utstyr er en produktgruppe som dekker et bredt spekter og dette vil belyses i kurset.

 

Kursets mål:

Gi deltakerne en grunnleggende kunnskap om produktregelverket om medisinsk utstyr slik at de bedre kan forstå apotekenes og grossistenes rolle og plikter ved omsetning av medisinsk utstyr. De vil også få kjennskap til håndteringsforskriften som regulerer håndtering av medisinsk utstyr, inkl. lagring mm.

 

Agenda for kurset:

  • Hva er medisinsk utstyr?
  • Rolleforståelse
  • Krav til omsetning og markedsføring av medisinsk utstyr (foredrag + workshop)
  • Melding om svikt/uønskede hendelser med medisinsk utstyr

 

Kurset går over en halv dag og arrangeres av Norsk Farmasøytisk Selskap i samarbeid med Statens legemiddelverk.

 

Ta kontakt på post@nfs.no hvis du har spørsmål.

 

 

scrolltop