Praktisk legemiddelgjennomgang og avmedisinering - NFS

Praktisk legemiddelgjennomgang og avmedisinering

 

Når kurset er aktuelt vil du se praktisk informasjon og påmelding i kurskalenderen

– dagsseminar for farmasi- og medisinstudenter og nyutdannede kandidater

 


«Livet er skjørt» / «Det går som regel bra, men ikke alltid…» / «Som plommen i egget»……

 

Seminaret gikk av stabelen 26. oktober 2019 og hadde 52 deltagere, god fordeling mellom farmasi- og medisinsstudenter!

Klipp fra tidligere evalueringer:

 • Jeg fikk et godt innblikk i hvordan farmasøyter og leger tenker forskjellig, og følte at vi fant en løsning på oppgavene raskere og bedre enn om vi bare hadde vært fra en profesjon.
 • Fint med caser, tverrfaglighet, korte og konsise forelesninger.
 • Korte og morsomme presentasjoner som gjorde det lett og følge med gjennom hele dagen.
 • Hyggelige foredragsholdere med humor og mye informativ informasjon levert på en morsom måte.
 • Fint med mye «praktisk» under foredragene med diskusjon med sidemann osv.
 • Gode oppgaver med stor relevans til eksamen med tanke på interaksjoner, retningslinjer og dosering.
 • Fikk både legers og farmasøyter perspektiv på oppgavene, hvordan legemiddelgjennomgang utføres og hvilke spørsmål som bør stilles til pasientene.
 • En god blanding av teori og praktiske oppgaver i grupper, ulike foredragsholdere som gir variasjon, sjekkliste som er nyttig og kan tas med videre i egen praksis
 • Fint med ferdig inndelte grupper. Veldig bra med repetisjon, føler jeg faktisk husker mye fra seminaret. – Fint å få synspunkter fra både farmasøyter og leger, og det ble snakket positivt om samarbeidet og at farmasøyter ikke ringer for ingen grunn – veldig bra. Supert med lunsj og kanelboller 😀
 • Lærerikt å samarbeide med farmasøyter. Korte og konsise foredrag
 • Det tverrfaglige samarbeidet om caser var veldig nyttig, da medisinstudentene og vi hadde noe ulike innfallsvinkler. Flott at det ble grundig gjennomgått i plenum etterpå.
 • Innlegget fra Ali Ali var spennende siden han kan se situasjonene fra begge profesjonenes perspektiv.

 

 

Tverrfaglig seminar om praktisk legemiddelgjennomgang og avmedisinering

Seminaret er i hovedsak ment for medisin- og farmasistudenter (de to siste studieårene), turnusleger og nyutdannede farmasøyter (inntil 2 år etter endt studium).

Seminaret bygger på prinsippene for såkalt tverrprofesjonell samlæring (TPS). Vi legger opp til å veksle mellom foredrag og praktisk oppgaveløsning i grupper med gjennomgang i plenum. Du vil få en grundig innføring i metoden legemiddelgjennomgang, praktisk bruk av beslutningsstøtte og oppleve fordelene ved tverrfaglig samarbeid.

Kurset er gratis og åpent for lege- og farmasistudenter fra hele landet, i tillegg til nyutdannede leger og farmasøyter. Du bør være i siste eller nest siste studieår for å ha utbytte av kurset. Målet er en god balanse mellom de to gruppene, farmasøyter og medisinere.

Vi byr på en enkel lunsj.

Det foreligger god dokumentasjon for at et organisert samarbeid mellom lege og farmasøyt fremmer riktig legemiddelbruk, forebygger pasientskader og sparer samfunnet for store utgifter. Stadig flere sykehus og kommuner ansetter kliniske farmasøyter og samarbeidet med legene fungerer godt. Nyere stortingsmeldinger om legemidler, primærhelsetjenesten og samhandlingsreformen legger politiske føringer for mer samarbeid mellom ulike helseprofesjoner.

Forbered deg på jobb i fremtidens helsevesen!

Klikk her for agenda 2019

 

Bakgrunn for seminaret:

Morten Finckenhagen, overlege ved Statens legemiddelverk, og Hege Helm, daglig leder i Norsk Farmasøytisk Selskap, møttes i 2015 og fant ut at de hadde en felles lidenskap, nemlig tverrfaglig arbeid for å øke pasientsikkerheten. I begynnelsen av 2016 innkalte de eksperter på området og det ble bestemt at et dagsseminar for medisin- og farmasistudenter skulle planlegges og gjennomføres. De fikk med seg to kliniske farmasøyter, Kirsten Viktil fra Diakonhjemmet sykehusapotek og Solveig Vist fra Lovisenberg sykehusapotek, i tillegg til Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk. Ali Ali ble etterhvert også en del av teamet. Ali er både utdannet farmasøyt og lege og jobber for tiden som turnuslege ved Ahus. Det ble gjennomført et dagsseminar i 2016 og ett i 2017, begge i Oslo, og nå planlegges et nytt seminar 20. oktober 2018. Evalueringene var overveldende bra, noe som styrker engasjementet.

 

Se artikkel i Dagens Medisin Pharma, 21.11.16 her

Bli med på drømmelaget i kampen mot feilbruk av legemidler!

 

 

scrolltop