Kurs for apotekansatte, kliniske studier - NFS

Kurs for apotekansatte, kliniske studier

 

Når kurset er aktuelt kan du se praktisk informasjon og påmelding i kurskalenderen

 

Krav og forventninger til:

– apotek som importerer legemidler fra EØS-land
– apotek som skal tilvirke legemidler til kliniske studier

 

Kurset ble avholdt i september i 2017 og 2018. Evalueringen viser at kurset var meget vellykket, se klipp fra evalueringen nedenfor!
NFS tilbyr kurset på nytt i 2022 – følg med i kurskalenderen.

 

Legemiddelverket har sett at det er et behov for å bidra til at apotek som involverer seg i kliniske studier får økt kompetanse på områdene: import, merking, tilvirkning og distribusjon av studiemedisin.

Kurset inkluderer også krav til import av legemidler generelt og import av legemidler uten markedsføringstillatelse (MT) spesielt. Økt kunnskap på dette feltet ble etterlyst av Sykehusapotek Lørenskog i NFT 1/2017.

 

Klipp fra evalueringen:

  • Veldig gode foredragsholdere med relevant kunnskap
  • Gode diskusjoner underveis, god tid til spørsmål. Gode gruppeoppgaver. Kompliserte ting hvor det hjelper veldig å få en presentasjon av det vesentligste.
  • Tema var spot on, veldig gode foredragsholdere.
  • Veldig bra og detaljert informasjon rundt direkte import og kliniske studier. Bra med utfyllende slides.
  • Fint at det var litt ulike foredragsholdere og at de spilte på lag med hverandre og kom med innspill til hverandre under foredragene. Veldig bra å få solide presentasjoner på forhånd.
  • Fine lokaler, passe stort rom med god lyd og god luft.

 

Se programmet fra 2018 her

Ansvarlig for programmet: Line Saxegaard, Statens Legemiddelverk, og Hege Helm, NFS.

 

scrolltop