Galeniker- og QP-nettverk - NFS

Galeniker- og QP-nettverk

 

Se kurskalenderen for neste treff, praktisk informasjon og påmelding

 

Våren 2016 møttes en liten gruppe galenikere for å drodle rundt ideen om å etablere et faglig og sosialt nettverk for farmasøyter med spesiell interesse for galenisk farmasi. Ønsket var et forum med en bred sammensetning med folk fra industri, myndigheter og akademia, men også sykehusapotek og andre som er interessert i galeniske problemstillinger, være seg alt fra forskning og produktutvikling til produksjon, kvalitetssikring og regulatoriske problemstillinger. Ambisjonen er at dette raskt blir et forum som gir positive ringvirkninger som å stimulere til økt interesse for fagområdet og økt fokus på en unik kompetanse. Den langsiktige ambisjonen er å bidra til et sterkere produksjonsmiljø i Norge.

2021: I disse 5 årene med Galenikernettverket er det blitt delt mange gode erfaringer på nettverkstreffene. Den siste tiden er det dukket opp et behov for å starte opp QP nettverket på nytt. Mange av temaene i Galenikernettverket og QP-nettverket vil overlappe hverandre. Vi i NFS har derfor kommet frem til at vi styrker det nettverket vi allerede har, ved å integrere QP-nettverket inn i Galenikernettverket. Sammen er vi sterkere! Fra 1.mai 2021 går vi derfor fra å hete «Galenikernettverket» til «Galeniker- og QP-nettverket». Dette skal ikke gå på bekostning av temaer for galenikerne. Er det temaer som kun interesserer QP´er, så vil det bli arrangert et eget treff.

Nettverket kan også passe for deg som jobber som kontrollfarmasøyt på sykehus!

 

 

Formål med nettverket:

 • Tilby en jevnlig møteplass for farmasøyter med interesse for alle aspekter innen galenisk farmasi
 • Være forum for faglige diskusjoner og nettverksbygging på tvers av bransjen
 • Bidra til erfaringsutveksling og kunnskapsdeling
 • Bygge, stimulere og inspirere til fokus på en unik farmasøytisk kompetanse
 • Bidra til å gjøre galenisk farmasi et attraktivt valg for farmasistudenter

Deltakere i nettverket må være medlemmer i NFS og være villige til å påta seg å arrangere møter i samarbeid med en eller to andre. Målet er å ha 2-3 treff i året. Nettverket skal være selvdrevet og selvfinansiert ved at det på hvert møte utpekes ansvarlige for neste møte. Kostnadene dekkes enten ved at deltakerne spleiser eller at arrangørene skaffer sponsormidler. Ønsker du å vite mer om nettverket kan du ta kontakt med daglig leder Hege Helm, post@nfs.no.

 

Neste treff

Se aktivitetskalenderen for agenda og påmelding

 

 

Tidligere treff:

2021


Tid
: 27. april, kl 18-19.30,
Tema: På digitalt besøk hos Bayer
Ansvarlig for programmet: Jelena Malinovic

 

Tid: 11. februar 2021
Ansvarlige for programmet: Øyvind Holte, SLV, og Hege Helm
Møtet ble holdt via zoom, og temaet var «Hva er mRNA-vaksiner? – bakgrunnsinfo». Foredragsholdere var Natasa Skalko-Basnet (Universitetet i Tromsø), Marianne Hiorth (Universitetet i Oslo) og Øyvind Holte (Statens legemiddelverk)

 

2020

Alle fysiske treff ble avlyst grunnet Covid-19, og det ble bestemt å avvente situasjonen.

 

2019

Tid: 10. september
Sted: OsloMet, farmasiutdanningen
Programkomiteen bestod av Sanko Nguyen og Ellen Hagesæther

 • Presentasjon av studiet
 • Gruppearbeid – innspill til galenisk undervisning
 • Omvisning til slutt, for de som har tid og lyst

 

Tid: 2. april
Sted: Takeda i Asker
Programkomiteen bestod av Tone Østberg og agendaen for kvelden var

 • Intro om Takedas Askerfabrikk og produksjonen av kalsium/vit D tyggetablettene – galeniske og produksjonsmessige utfordringer blir også et tema
 • Omvisning fra teknisk sone

 

2018

Tid: 1. november
Sted: Photocure, Skøyen i Oslo
Programkomiteen bestod av Gry Stensrud og Karin Nord, og temaet var

 • PCI Biotech – Unlocking the potential of innovative medicines
 • Fotodynamisk diagnose og behandling

 

Tid: 16. januar
Sted: Apotekforeningens lokaler, Slemdalsveien 1, Oslo
Programkomiteen bestod av Jorunn Undheim Brænden og Jørgen Brustugun og temaet var

 • Tilvirkning på sykehusapotek – hva produserer vi, og hvilke galeniske utfordringer møter vi?
 • Skal vi dele? Om klinikk, galenikk og dosetilpasning til barn

 

2017

Tid: 30. august
Sted: Farmasøytisk institutt, Blindern Universitetet i Oslo
Sverre Arne Sande var ansvarlig for programmet, og temaet var

 • Galenisk forskning og undervisning på Farmasøytisk institutt
 • Presentasjon av de 3 galeniske forskningsgruppene samt ny studieplan

 

Tid: 23. mai
Sted: GE Healthcare på Storo, Nycoveien 2, Oslo
Programkomkiteen bestod av Kristine Rumoren, Evy Stavik, Ingrid Skaarer og Ingrid Henriksen, og temaet var

 • Galeniske utfordringer i utvikling av parenterale produkter

 

Tid: 10. januar
Sted: Toppsenteret i Forskningsparken, Oslo
Programkomiteen bestod av Ole Kristian Hjelstuen, Dag-Erlend Olberg og Anders Svadberg, og temaet var

 • Innovasjon og det nye biotek næringslivet som er i utvikling, der onkologi, billeddiagnostikk og radioaktive legemidler er hjørnesteiner

 

2016

Tid: 25. august 2016
Sted: Farmasøytisk institutt, Blindern Universitetet i Oslo
Programkomiteen bestod av Sayeh Ahrabi og Ingunn Tho og temaet var

 • Pharmaceutical development’: Hva har myndighetene fokus på? Henger vi med på utviklingen?

 

   

scrolltop