IT-validerings kurs - NFS

IT-validerings kurs

 

Når kurset er aktuelt kan du se praktisk informasjon og påmelding i kurskalenderen.

Forstå hvordan du kan validere IT-systemet etter gjeldende standarder

Med dette kurset vil du være i stand til å håndtere valideringen av IT-systemer. Det kan både være som praktikeren, den som skal gjennomføre valideringen, eller som en av de involverte, som skal planlegge eller godkjenne valideringen. Etter kurset kjenner du til kravene og strategiene for IT-validering.

Deltagerne vil være i stand til å utføre en full validering av IT-systemer. De har innblikk i lovgivningen og V-modellen som valideringsstrategi, og vet hva som skal til for å planlegge og gjennomføre en IT-validering.

 

Kurset går over to dager og arrangeres av Norsk Farmasøytisk Selskap i samarbeid med QV Compliance A/S, Roskilde, Danmark.

 

Ta kontakt på post@nfs.no hvis du har spørsmål.

 

scrolltop