Nettverk Unge farmasøyter - NFS

Nettverk Unge farmasøyter

 

Se kurskalenderen for neste treff, praktisk informasjon og påmelding

 

Historie

Våren 2013 startet Norges Farmaceutiske Forening og Norsk Farmasøytisk Selskap opp med en serie workshop´er med «Unge Farmasøyter». Prosjektet ble støttet av Apotekforeningen. 10 unge farmasøyter, utdannet fra ulike utdanningsinstitusjoner i inn- og utland og med erfaringer fra ulike posisjoner i primærapotek, private som kjedestyrte, ble håndplukket av Anne Gerd Granås (HiOA), Guri Wilhelmsen (NFF), Hilde Ariansen (Apotek 1 og NFS) og Hege Helm (NFS).

Bakgrunnen for opprettelsen av prosjektgruppen var å engasjere unge farmasøyter og la dem komme til ordet med sine meninger om apotekbransjen i Norge, og dens fremtid.

De første resultatene av disse samlingene ble representert av Linn Løkken Jacobsen på Satellittsymposiet under Farmasidagene 2013, og det er også skrevet en artikkel om dette arbeidet (NFT 2/14). De unge farmasøytene ønsker seg blant annet

 • et apotekvesen som er integrert og anerkjent i primærhelsetjenesten, og som har et utvidet tjenestetilbud relatert til legemiddelbehandling
  og folkehelse
 • en fremtidsrettet farmasiutdanning og et etablert etterutdanningssystem som gjør dem i stand til å møte de nye utfordinger som kommer
 • et profesjonsfellesskap som står sterkere enn noen gang, ved engasjement rundt nøytrale møteplasser

I etterkant av dette prosjektet vokste det frem et sterkt ønske fra de unge farmasøytene om å ha en møteplass hvor ting kan tas opp og diskuteres, uavhengig av arbeidsplass og bransje. Norsk Farmasøytisk Selskap tok dette til etterretning og opprettet en nettverksgruppe for «Unge farmasøyter».
Dette er veldig spennende og absolutt «i tiden» – Den internasjonale farmasiorganisasjonen FIP har noe lignende med sin gruppe «young pharmacists».

Første nettverksmøte fant sted 28. februar 2013 i Apotekforeningens lokaler på Majorstuen i Oslo.

 

Du kan delta de første 10 årene etter endt utdannelse, eller hvis du føler at du passer inn under definisjonen «ung farmasøyt». Du er velkommen uansett arbeidsplass. Deltakere i nettverket må være medlemmer i NFS og være villige til å påta seg å arrangere møter i samarbeid med en eller to andre. Nettverket skal være selvdrevet og selvfinansiert ved at det på hvert møte utpekes ansvarlige for neste møte. Kostnadene dekkes enten ved at deltakerne spleiser eller at arrangørene skaffer sponsormidler. Ønsker du å vite mer om nettverket kan du ta kontakt med daglig leder Hege Helm, post@nfs.no.

 

Formål med nettverket:

Nettverket skal være en møteplass hvor aktuelle temaer kan tas opp og diskuteres, uavhengig av arbeidsplass og bransje. Det skal også være rom for kun å møtes og bli kjent, med andre ord; å «nettworke».

 

Eksempler på temaer som har blitt tilbudt

 • Besøk hos LSV med temaet legemiddelmangel
 • Besøk hos IFE
 • Besøk hos Curida
 • Hemmelige legemiddelpriser – bra for hvem?
 • Farmasøyter mot antibiotikaresistens
 • Workshop i akademisk skriving ved Tulpesh Patel, HiOA
 • Tema: Ulike personlighetstyper
 • «Placebodefekten – Hvorfor alternativ behandling virker som den virker» Gunnar Tjomlid (blogger)
 • Impro-teater; Ut av komfortsonen!
 • Paneldebatt om norskkunnskaper hos farmasøyter i apotek
 • Ledelse
 • Farmasøyten i media
 • Networking
 • Speed-dating
 • Farmasøyten overkvalifisert for salg – fleip eller fakta?, Unni Hjelmaas, CEO Lytix BioPharma
 • Borka Consulting – Hvordan de opererer. Karriere og markedsføring av deg selv.
 • Pecha Kucha foredrag
 • Fint å være farmasøyt, Håvard Selby Ebbestad, adm.dir. Fürst Medisinsk Laboratorium

 

 

scrolltop