Medie- og presentasjonstrening - NFS

Medie- og presentasjonstrening

 

Når kurset er aktuelt vil du se praktisk informasjon og påmelding i kurskalenderen.

 

 

I september 2015 arrangerte Norsk Farmasøytisk Selskap i samarbeid med Corporate Communications (Tom Berntzen) en hel dag med Medie- og presentasjonstrening, under mottoet: Norge trenger flere synlige farmasøyter! Kurset tilbys heretter ved behov. Ta gjerne kontakt hvis du er interessert, post@nfs.no.

 

 

Kommentarer fra deltagerne:

 • Jeg likte best den praktiske gjennomgangen, hvor vi fikk prøve oss foran kamera og evaluerte etterpå.
 • Innholdet var relevant. Han kjente til farmasøytverden nok til å pushe oss litt ekstra og utfordre.
 • Jeg syntes kurset var veldig bra! Fin blanding av faglig opplæring og trening.
 • Foredraget var bra. Intervjurunden var veldig bra, veldig nyttig. Foredragsholder var veldig flink, lullet oss inn i en rolig sinnsstemning under foredraget, for så å vise sine journalistiske evner når han fikk mikrofonen i hende :-). Tror noen av oss ble litt rystet i starten.
 • Innledningen som ga oversikt
 • At vi ble filmet enkeltvis, og alle fikk sett på alle filmer og vi fikk anledning til å kommentere.
 • At det var mange hyggelige, flinke, oppegående deltagere fra bransjen
 • Kommentarene til Tom på hva var essensen av budskapet, hvorfor ikke si det heller slikt, osv.
 • Gode diskusjoner og innspill som kom fra alle deltagere.
 • Kurset er nyttig og kan sette i gang noen tanker rundt håndtering av media.
 • Bra med en introduserende og teoretisk del hvor det var rom for diskusjoner og spørsmål.

Beskrivelse av kurset – «Ønsker du å bli mer synlig i media?»

I medietreningen legges det vekt på å skreddersy eksempler fra deltakernes egen arbeidshverdag og øve på realistiske utfordringer som deltakerne møter daglig.

Mediene er i en enorm utvikling med stadig flere kanaler og større krav til raskere responstid. Medietreningen gir en innføring i grunnleggende medieforståelse, presentasjonsteknikk og hvordan journalistene tenker. Corporate Communications holder et innledende foredrag, trener på individuelle eksempler med kamera og evaluerer hvert opptak etterpå.

Målet med medietreningene er å gi den enkelte deltaker økt forståelse, evne til å mestre og lyst til å delta i mediene. Hvordan ta kontakt med journalister, hvordan skrive en kronikk og få den på trykk, hvordan svare best der og da, må jeg tenke på og hvordan skal jeg legge frem saken best mulig?

Sosiale medier

Dagens mediebilde endres i rekordfart, og det er ikke lenger bare de tradisjonelle mediene som setter dagsorden. Bruken av sosiale medier er stadig økende og må anses som en integrert del av kanalene virksomheter kan kommunisere gjennom.
Corporate Communications sitter på kompetanse om bruken av sosiale medier, og kan hvis det er ønskelig, komme inn på hvordan man kombinerer tradisjonell og digital PR for å oppnå best mulig synlighet.

Medie- og presentasjonstrening, kurs med TV-opptak.

Deltagere

Treningen passer for 10-12 personer, og opplegget er tilpasset ledere og personer med kommunikasjonsansvar (eller for de som ønsker å få de)

 

Agenda for dagen

Teoretisk innføring

Om pressen, nyhetshverdagen og nyhetskriteriene Rollediskusjon og grunnleggende god kommunikasjon Kommunikasjon og strategi Omdømme og samfunnsrolle Troverdighet Språk og ulike mediekanaler Spiss historien og budskapet Formidling med prikken over i-en Sosiale mediers betydning Noen ord om krise- og beredskapskommunikasjon

Praktisk, del 1

Deltakerne deles inn i to grupper og trenes individuelt foran kamera med caser. Casene er tilpasset og relevant for hver enkelt deltaker (avklares på forhånd). Intervjusekvensen gir deltakerne praktisk erfaring i intervjusituasjonen, og erfaring i viktigheten av forberedelse og terping på budskap. Instruktørene intervjuer deltakerne og tar samtidig opp intervjuet til gjennomgangen. Hensikten med denne sekvensen er å bygge opp deltakernes kompetanse, ikke å bryte de ned. Den praktiske delen tilpasses derfor hver enkelt deltakers ferdighetsnivå og erfaring med media.

Praktisk, del 2

Samme sekvens som i del 1, men nå med ny instruktør og nye caser. Gjennomgang av opptak og erfaringsutveksling: Opptakene blir spilt av i plenum, og instruktørene inviterer deltakerne til å diskutere og utveksle erfaringer. I gjennomgangen kobler vi det teoretiske rammeverket med den praktiske øvelsesdelen. Erfaringsmessig opplever deltakerne høy grad av læringsutbytte i denne delen. Deltakerne får også mulighet til å stille oppklarende spørsmål. Instruktørene avslutter øvelsen med en kort tilbakemeldingsrunde på treningsopplegget.

 

Kurset kvalifiserte til 5 FEVU poeng.

scrolltop