FEVU - Farmasøyters etter - og videreutdanning - NFS

FEVU – Farmasøyters etter – og videreutdanning

 

FEVU er en forkortelse for Farmasøyters Etter- og VidereUtdanning og er et poengsystem hvor din deltagelse i faglige etterutdannelsesaktiviteter registreres. Dette er et system som Norges Farmaceutiske Forening (NFF) har utviklet, og som tilbys gratis til alle som er medlemmer i NFF.

 

Hvorfor?

Ved å vise til antall oppnådde poeng kan du overfor din arbeidsgiver dokumentere at du holder deg faglig oppdatert.
Poengsystemet kan også brukes til å dokumentere oppnådd kompetanseheving og etterutdannelsesaktivitet.

Fagrådet i NFF fastsetter kriterier for tildeling av FEVU-poeng og vurderer antall FEVU-poeng som skal tildeles den enkelte aktivitet. Fagrådet anbefaler aktivitet som tilsvarer minst 30 FEVU-poeng per 3-årsperiode. Første periode var 2012-2014. Systemet er nå inne i sin tredje treårsperiode; 2018-2020.

Les mer om FEVU her – og hvordan poengene registreres 

 

scrolltop