NFS Mentorprogram - NFS

NFS Mentorprogram

 

 

 

Norsk Farmasøytisk Selskap har siden 2010 utviklet og driftet NFS Mentorprogram, et mentorprogram rettet mot unge, nyutdannede farmasøyter. Konseptet var et initiativ fra to cand.pharm´ere, som den gang selv var nye i arbeidslivet, Monica Sue-Chu og Håvard Thøgersen. Tanken bak dette programmet er at en farmasøyt med erfaring, integritet og innflytelse skal kunne stille sin innsikt og kunnskap til rådighet for unge farmasøyter. En mentor vil kunne fungere som en sparringspartner for en adept, der de to kan diskutere og komme frem til svar på spørsmål den nyutdannede farmasøyten har om jobb, karriere og/eller profesjonell utvikling. Vi ser allerede nå at programmet bidrar til en vekst i det farmasifaglige miljøet i Norge og at det gir noe ekstra til unge farmasøyter i form av hjelp, støtte og motivasjon.

 

 

I august 2024 starter vi opp ny sesong, 2024/2025. Søknadsfrist er 15. juni 2024.

 

For mer informasjon om programmet – se meny til venstre.

 

 

Klipp fra adept-evalueringer:

  • Jeg har fått et åpnere sinn i forhold til alternative arbeidssteder og arbeidsoppgaver for farmasøyter.
  • Jeg har blitt mer bevisst på å ikke „nedgradere“ meg selv, men jobbe med å tro på meg selv!
  • Vi har også snakket om hvordan vi kan løse vanskelige konflikter på jobb.
  • Jeg ser bredere på en videreutvikling av mulighetene jeg har i eksisterende rammebetingelser.
  • Jeg har fått hjelp til å finne ut hvilken vei jeg skal gå videre.
  • Jeg har blitt mer observant på mine ulike egenskaper og hvordan disse kan være med på å bestemme  hvilke jobber jeg burde søke
  • Jeg har fått et bredere innblikk i det norske farmasøytiske miljøet og hvilke muligheter som finnes.
  • Jeg har fått bedre tro på meg selv og ser nå nye muligheter for videre karriere!
  • Jeg synes mentorprogrammet fungerer kjempebra. Jeg har fått masse ut av det og vil anbefale enhver å søke!
scrolltop