NFS Stipendfond - NFS

NFS Stipendfond

 

Norsk Farmasøytisk Selskap har et eget stipendfond som hvert år deler ut penger for å fremme norsk farmasøytisk forskning og vitenskap. Dette innebærer arbeid for både små og store prosjekter innen industri, apotek og utdanningsinstitusjoner. Midlene er overskudd fra drift av Selskapet.

 

Stipendene kunngjøres i begynnelsen av juni.
Søknadsfristen er 1. oktober.
Tildelingen bekjentgjøres i slutten av oktober.
Stipendene deles ut under Farmasidagene.

I 2020 er alt annerledes, så stipendene bekjentgjøres i slutten av november, og deles ut på Nyårsmøtet 14. januar 2021 (digitalt).

 

Søknadskjemaet for 2020 legges ut på denne siden etter kunngjøringen i juni 2020. Når søknaden er sendt inn vil du vil få en epost med bekreftelse på mottatt søknad. Felter med * er obligatoriske. Du kan laste opp prosjektbeskrivelse (helst ikke mer enn en A4 side) hvis du ønsker det.

 

 

Norsk Farmasøytisk Selskap lyste ut følgende stipend for 2019:

Norsk Farmasøytisk Selskaps stipend: kr 200 000
Til utførelse av teoretiske og praktiske studier og arbeider som kan tjene til å fremme norsk farmasøytisk vitenskap.

 

Stipendmottageren må være medlem av Norsk Farmasøytisk Selskap for å kunne søke.

 

Den som tildeles stipend plikter å benytte dette innen 1 år fra utdelingsdagen, samt sende skriftlig innberetning til styret i Norsk Farmasøytisk Selskaps Stipendfond innen 1 ½ år fra utdelingsdagen.

Styret i NFS forbeholder seg retten til å ta avgjørelsen om offentliggjøring av innsendte stipendberetninger.

scrolltop