Stipendtildeling 2011 - NFS

Stipendtildeling 2011

 

I søknadsåret 2010/2011 kom det inn 36 søknader som resulterte i 27 tildelinger på til sammen kr 370.000. Fordelingen var som følger:

 

Alliance apotek / Boots apoteks minnefond etter Stein William Tidemann-Andersen

Til støtte for farmasistudenter som ønsker å gjennomføre prosjekter innen primærapotek, gjerne med internasjonal vinkling.
Kr 70 000 tildeles:

 

Anette Aaland Krokaas, Masterstudent, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 9.000 til prosjektet ”Farmasøyters kommunikasjon med pasienter i apotek: En undersøkelse av hvordan denne påvirker farmasøytens tilfredshet med yrket”

Cathrine Hansen, Masterstudent, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 15.000 til kongressdeltagelse til prosjektet ”Legemiddelbruk i svangerskapet”

Hallvard Vigrestad, Masterstudent, Senter for farmasi, Universitetet i Bergen
Kr 10.000 til prosjektet ”Legemiddelbrukeres holdninger til betaling av legemidler på blå resept”

Iljen Rossemyr, Masterstudent, Senter for farmasi, Universitetet i Bergen
Kr 8.500 til studieopphold/kongressdeltagelse til prosjektet ”Farmasøytrekvirering av legemidler sett fra farmasøytens perspektiv”

Lisbeth Trelnes, Praksiskoordinator, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 10.500 til masterstudie i helsefagvitenskap

Michal Zukrowski, Apoteker, Apotek 1 Fevik
Kr 17.000 til master i klinisk farmasi ved The Robert Gordon University, Aberdeen

 

 

Apotek 1 – stipendet for kompetanse og kvalitet

Tildeles farmasøyter som vil arbeide med problemstillinger knyttet til bruk av kompetanse i møte med kunden og kvalitetsutvikling i primærapotek.
Kr 60 000 tildeles:

 

Beate Kristine Antonsen, Provisorfarmasøyt, Vitusapotek Jekta, Tromsø
Kr 35.000 til utdannelse til master i klinisk farmasi ved University of Queensland, Australia

Elin Trapnes, Sykehusfarmasøyt, Sykehusapoteket ved Rikshospitalet
Kr 25.000 til utdannelse i klinisk farmasi ved Uppsala Universitet, Sverige

 

 

Vitusapotek – stipend for apotekutvikling

Tildeles farmasøyter som ønsker å bidra til øket forståelse og kunnskaper om farmasøytiske tjenester i apotek. Stipendiemidlene kan brukes til: evaluering av eksisterende tjenester, fortrinnsvis fokus på bidrag til verdiskapning i et folkehelseperspektiv og bidrag til å underbygge apotek som en faghandel; behovskartlegging og utvikling av nye tjenester og læring om erfaring med tjenester i apotek fra andre land for å kunne sette slike erfaringer i et norsk perspektiv.
Kr 60 000 tildeles:

 

Angela Lupatelli, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 10.000 til studieopphold til prosjektet ”Sikkerhet ved bruk av psykofarmaka under svangerskap”

Beate Kristine Antonsen, Provisorfarmasøyt, Vitusapotek Jekta, Tromsø
Kr 10.000 til utdannelse til master i klinisk farmasi ved University of Queensland, Australia

Katerina Nezvalova-Henriksen, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 10.000 til prosjektet ”Konsekvenser ved bruk av smertestillende på svangerskapsutfall”

Liv Marit Berre, Reseptarfarmasøyt, Bootsapotek Verdal/Inderøy
Kr 20.000 til master i klinisk farmasi ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Lone Holst, Postdoc, Senter for Farmasi, Universitetet i Bergen
Kr 10.000 til prosjektet ”Sikkerhet ved bruk av urtemedisiner i svangerskapet- kan solhatt påvirke svangerskapsutfallet?”

 

 

Apoteker Erling Fagerhaugs stipendfond

Tildeles apotekarbeidende farmasøyt for studier i apotekfarmasi.
Kr 10 000 tildeles:

 

Morten Jonassen, Provisorfarmasøyt ved Vitusapotek, Lillestrøm Torv
Kr 10.000 til kursdeltagelse i ”Fra monolog til dialog – legemiddelsamtalen i teori og praksis”

 

 

Apoteker Morten Nyegaard og hustru Katrine Nyegaards legat

Tildeles farmasøyt som driver forskning med tilknytning til immunologi, kreft eller hjerte/ karsykdommer.
Kr 20 000 tildeles:

 

Jan Sobczynski, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 10.000 til kongressdeltagelse til prosjektet ”Characterization of photosensitizers for photodynamic therapy of cancer”

Milica Vukicevic, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 10.000 til kongressdeltagelse til prosjektet ”Formulation and photoreactivity of photosensitizers in nanostructured vehicles”

 

 

Norsk Farmasøytisk Selskaps stipend

Til utførelse av teoretiske og praktiske studier og arbeider som kan tjene til å fremme norsk farmasøytisk vitenskap.
Kr 150 000 tildeles i år:

 

Anders Svadberg, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 15.000 til kongressdeltagelse til prosjektet ”Forståelsen av det fundamentale innen 18F-kjemi for utvikling av ny 18F-merknings teknologi innen positron emisjon tomografi (PET)”

Dominik Ausbacher, Stipendiat, Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø
Kr 15.000 til kongressdeltagelse til prosjektet ”Syntese og oppklaring av virkningsmekanismer av membranaktive anticancer peptidomimetika”

Håvard Loftheim, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 10.000 til kongressdeltagelse til prosjektet ”Identifisering av potensielle biomarkører til diagnose av aktutte rejeksjonsepisoder hos organtransplanterte pasienter”

Knut Fredrik Seip, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 15.000 til kongressdeltagelse til prosjektet ”Elektronmembranekstraksjon av biologisk aktive peptider”

Maria Elisabeth Brandal Berstad, Stipendiat, Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet, Oslo Universitetssykehus
Kr 15.000 til studieopphold til prosjektet «Fotokjemisk internalisering (PCI) av HER2 målrettede rekombinante immunotoksiner (ITer) til behandling av HER2-positive og resistente cancere”

Marianne Arnemo, Masterstudent, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 7.500 til kongressdeltagelse til prosjektet ”Utvikling av en yttermembranvesikkelvaksine (OMV vaksine) mot serogruppe A og W meningokokksykdom til bruk i Afrika”

Nhat Hao Tran Le, Masterstudent, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 7.500 til studieopphold til prosjektet ”Etnofarmakologiske studier i Mali”

Robert Smith, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 15.000 til prosjektet ”Studier av proteolytiske enzymer involvert i inflammatoriske tilstander som kreft og aterosklerose”

Sara Marie Øie Solbak, Stipendiat, Senter for farmasi/Institutt for kjemi, Universitetet i Bergen
Kr 15.000 til prosjektet ”Struktur og funksjonstudier av virale proteiner fra humant immunsviktvirus”

Selma Meskini, Masterstudent, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 7.500 til studieopphold til prosjektet ”Vernonia kotschyana, plante som benyttes mot mavesår i Mali. Dyrkede planter vs ville planter?”

Siver Moestue, Stipendiat, Det medisinske fakultet, Trondheim
Kr 10.000 til studieopphold til prosjektet ”Hyperpolarisert 13C MRSI for måling av terapirespons etter behandling med PI3K-hemmere i trippel-negativ brystkreft”

Øyvind W. Akselsen, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 17.500 til kongressdeltagelse til prosjektet ”Molekylærmodelleringsstudier av antioangiogenetiske combretastatin A-1 analoger”

 

scrolltop