Møter - NFS

Møter

 

Følg med i kalenderen for aktuelle møter, agenda og påmelding.

 

NFS arrangerer to faste møter i året; Nyårsmøtet i først halvdel av januar og Årsmøtet med generalforsamling i april.

I tillegg arrangerer vi et Vårmøte, gjerne i samarbeid med en annen organisasjon, og fagmøter ved behov.

 

I 2020 inviterer vi til følgende møter:

  • Nyårsmøte i SLV sine lokaler på Helsfyr, 7. januar kl 18
  • Årsmøte med generalforsamling, 21. april kl 18.  Avlyst pga. situasjonen med koronaviruset
  • Vårmøte – utsatt inntil videre pga. situasjonen med koronaviruset

Alle møter i nettverkene, og i regi av NFS Bergen er også utsatt inntil videre.

scrolltop