Møter - NFS

Møter

 

Følg med i kalenderen for aktuelle møter, agenda og påmelding.

 

NFS arrangerer to faste møter i året; Nyårsmøtet i først halvdel av januar og Årsmøtet med generalforsamling i april.

I tillegg arrangerer vi et Vårmøte, gjerne i samarbeid med en annen organisasjon, og fagmøter ved behov.

 

I 2019 inviterer vi til følgende møter:

  • Nyårsmøte i SLV sine lokaler på Helsfyr, 8. januar kl 18
  • Årsmøte med generalforsamling, 9. april kl 18. tema for faglig del: Nytt om antibiotikaresistens
  • Frokostmøte i samarbeid med NFF, 7. mai fra kl 8.30, tema er Legemiddelmangel – agenda kommer
  • Vårmøte i samarbeid med Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi. Temaet blir NOAK/DOAK, tidspunkt er ikke fastsatt ennå

 

scrolltop