Møter - NFS

Møter

 

Følg med i kalenderen for aktuelle møter, agenda og påmelding.

 

NFS arrangerer to faste møter i året; Nyårsmøtet i først halvdel av januar og Årsmøtet med generalforsamling i april.

I tillegg arrangerer vi et Vårmøte, gjerne i samarbeid med en annen organisasjon, og fagmøter ved behov. Under pandemien har vi måttet avvike noe fra denne tradisjonen.

 

I 2022 inviterer vi til følgende møter:

  • Nyårsmøte, 11. januar kl 19 (digitalt)
  • Fagmøte i regi av NFS Bergen med temaet KOBLE – Kunnskapsbasert oppslagsverk om barns legemidler (digitalt)
  • Fagmøte i regi av NFS Bergen: 100 år siden spanskesyken 1918-1922 (digitalt)
  • Årsmøte med generalforsamling, 19. april kl 19
  • Det tradisjonelle vårmøtet erstattes av webinarer/frokostmøter med hovedtemaet “Farmakologi – Nytt&Nyttig”. Her settes fokus på farmakologisk oppdatering innen utvalgte områder.

 

scrolltop