Møter - NFS

Møter

 

Følg med i kalenderen for aktuelle møter, agenda og påmelding.

 

NFS arrangerer to faste møter i året; Nyårsmøtet i først halvdel av januar og Årsmøtet med generalforsamling i april.

I tillegg arrangerer vi et Vårmøte, gjerne i samarbeid med en annen organisasjon, og fagmøter ved behov. Under pandemien har vi måttet avvike noe fra denne tradisjonen.

 

I 2022 inviterer vi til følgende møter:

  • Nyårsmøte, 11. januar kl 19 (digitalt)
  • Fagmøte i regi av NFS Bergen: KOBLE – Kunnskapsbasert oppslagsverk om barns legemidler (digitalt), 20. januar kl 19
  • Fagmøte i regi av NFS Bergen: 100 år siden spanskesyken 1918-1922 (digitalt), 26. januar kl 18.30
  • Årsmøte med generalforsamling, 19. april kl 19
  • Det tradisjonelle vårmøtet erstattes av webinarer/frokostmøter med hovedtemaet «Farmakologi – Nytt&Nyttig». Her settes fokus på farmakologisk oppdatering innen utvalgte områder; muskel/skjelett, onkologi, bivirkninger, diabetes, alzheimer
  • Fagmøte i regi av NFS Bergen: Malaria, afrikanske planter og drug discovery: 14. september kl 19

 

scrolltop