Møter - NFS

Møter

 

Følg med i kalenderen for aktuelle møter, agenda og påmelding.

 

NFS arrangerer to faste møter i året; Nyårsmøtet i først halvdel av januar og Årsmøtet med generalforsamling i april.

I tillegg arrangerer vi et Vårmøte, gjerne i samarbeid med en annen organisasjon, og fagmøter ved behov. Under pandemien har vi måttet avvike noe fra denne tradisjonen.

 

I 2021 inviterer vi til følgende møter:

  • Nyårsmøte digitalt, 12. januar kl 18
  • Årsmøte med generalforsamling, digitalt, 20. april kl 18
  • Det tradisjonelle vårmøtet erstattes av 4 webinarer/frokostmøter med hovetemaet Covid-19 vaksinene – temaet belyses fra forskjellige sider
  • Da webinarene kom veldig godt an fortsetter vi med dette utover høsten – her skal det settes fokus på farmakologisk oppdatering innen utvalgte områder

 

scrolltop