FFA-nettverk - NFS

FFA-nettverk

 

Se kurskalenderen for neste treff, praktisk informasjon og påmelding.

 

Norsk Farmasøytisk Selskap drifter et FFA-nettverk som ble startet i 2017. Tema for møtene kan være diskusjon av felles problemstillinger, «share-best-practise», fortolkning av regelverk, gjennomgang nye krav og endringer i regelverk, oppfriskning av GDP for å holde krav til regelmessig trening og utvikling osv.

Posisjonen som FFA kan noen ganger være litt «ensom», og det kan være fint å ha andre å sparre med. Er det felles utfordringer mht. hvordan man skal tolke et krav, så kan for eksempel nettverket stille felles spørsmål til SLV.

 

 

 

Formålet med nettverket er å

 • Tilby en jevnlig møteplass for FFA-er og andre med interesse og virke innenfor GDP
 • Bidra til erfaringsutveksling, faglige diskusjoner, debatt og kunnskapsdeling
 • Være en møteplass for nettverksbygging på tvers av bransjen
 • Bidra til at FFAer kan holde seg oppdatert i GDP-regelverket

Deltakere i nettverket må være medlemmer i NFS og være villige til å påta seg å arrangere møter i samarbeid med en eller to andre. Målet er å ha 2 treff i året, eventuelt mer ved behov. Nettverket skal være selvdrevet og selvfinansiert ved at det på hvert møte utpekes ansvarlige for neste møte. Kostnadene dekkes enten ved at deltakerne spleiser eller at arrangørene skaffer sponsormidler. Ønsker du å vite mer om nettverket kan du ta kontakt med daglig leder Hege Helm, post@nfs.no.

 

 

Neste treff

Følg med i kurskalenderen for agenda og påmelding

 

 

Tidligere treff

2022

Tid: 20. oktober kl 14-16
Tema: Import og tollregler for legemidler
Fysisk, Storebrandbygget, Lysaker

Tid: 1. mars kl 14.30-16.00
Tema: MT-innehaver sine plikter overfor produkter som allerede er ute på markedet
Digitalt via zoom.

 

2021

Tid:14. september kl 14.30-16.15
Tema: FMD håndtering sett fra flere aktører
Digitalt via zoom.

 

Tid: 8. april kl 14-16
Tema: Holdbarhet utenfor emballasje og BYOQ-session
Digitalt via zoom.

 

2020

Tid: 16. mars 2020 – avlyst inntil videre pga. korona-situasjonen
Programkomité: Bjørg Abotnes, Håvard Berger, Kari Opheim og Phuong Dao
Tema: «Kvalitetssvikt»
Sted: Folkehelseinstituttet

 

2019

Sted: Møtelokalet 1858 (NFF), Tollbugata 35, Oslo
Tid: 29. april
Programkomiteen bestod av Christin Haavik og Siv Fossum, og temaet var

 • Myndighetsinspeksjoner – erfaringer fra Statens legemiddelverk, ved Line Saxagaard

 

2018

Sted: Møtelokalet 1858 (NFF), Tollbugata 35, Oslo
Tid: 21. november
Programkomiteen bestod av Sissel Samsonstuen og Dag Morfelt, og temaet var

 • «Forfalskningsdirektivet og serialisering – hvordan påvirker det prosessene i verdikjeden?»

 

Tid: mandag 11. juni
Sted: Apotekforeningens lokaler, 5. et. i Slemdalsveien 1
Programkomiteen bestod av Grete Gjernes og Marit Annfinsen, og programmet var

 • «Forfalskningsdirektivet og serialisering» v/Kai Mjaanes, Nomvec AS (LMI)
 • Grossistforskriften- områder som motstrider med EU- GDP innspill til høring av forskriften
 • Fokusområder på SLV tilsyn- tilbakemeldinger fra FFA nettverket

 

2017

Tid: tirsdag 14. november
Sted: Apotekforeningens lokaler, 5. et. i Slemdalsveien 1
Programkomiteen bestod av Tonje Tangen og Per Waaler, og temaet var

 • Transport

 

Tid: mandag 29. mai
Sted: Apotekforeningens lokaler, 5. et. i Slemdalsveien 1
Programkomiteen for det første treffet var Linn Merete Huse og Ann Kristin Lillelien. Programmet var

 • FFAs rolle mht. distribusjon av legemidler i kliniske studier
 • Hvordan holde seg oppdatert som FFA – diskusjon kurstilbydere, konferanser, nettverk
 • Diskusjoner rundt FFA deputy-rollen
 • FFA-nettverket fremover


Linn Merete Huse og Ann Kristin Lillelien hadde ideen til opprettelsen av FFA-nettverket​

scrolltop