Miljøkurs for farmasøyter - NFS

Miljøkurs for farmasøyter

 
…eller for dere som jobber innenfor den farmasøytiske bransjen

 

Når kurset er aktuelt kan du se praktisk informasjon og påmelding i kurskalenderen.

 

 

 

Miljø og bærekraft – farmasøytens fotavtrykk, er vi bevisste på våre spor?

 

– viktige ord det snakkes mye om! Men hva gjøres innenfor vår egen bransje, og hva kan du som farmasøyt bidra med? I 2022 arrangerte vi et miljøkurs for farmasøyter for første gang, noe som ble så bra at vi velger å gjøre det på nytt i 2023.

Norsk Farmasøytisk Selskap ønsker å sette fokus på dette temaet nettopp for å gjøre oss farmasøyter mer bevisste – hva gjøres allerede, hvordan ser det ut i bransjen vår og hva kan vi bidra med i tiden som kommer?

 

 

Temaer som blant annet behandles er:
  • FNs bærekrafts mål – hva kan bransjen vår bidra med?
  • Legemidler i avløpsvann og miljø
  • Kriterier i offentlige anskaffelser av legemidler
  • Hvilke miljømål kan en oppnå ved endring av emballasje?
  • Plastbruk i sykehus
  • Miljø og bærekraft i svenske apotek – hva kan Norge lære?
  • Bærekraftig produksjon av legemidler
  • Miljøfokus i forslag til nytt legemiddeldirektiv

 

Mål for kurset:

Deltakerne skal utvikle egen bevissthet og engasjement rundt miljø i forhold til legemidler og kosmetikk – tenne en gnist og tenke nytt!

 

Hvem kan delta?

Dette er et kurs for deg som er farmasøyt, eller som jobber farmasifaglig, og som føler et engasjement for miljøet. Du ønsker å lære mer og bli bevist på hvordan du kan gjøre en forskjell.

 

Norsk Farmasøytisk Selskap er ansvarlig for kurset. Ta kontakt på post@nfs.no hvis du har spørsmål.

 

 

To korte filmer til inspirasjon:

 

 

 

scrolltop