Farmasidagen(e) 2020 - NFS

Farmasidagen(e) 2020

 

Farmasidagen(e) 2020 ble arrangert som en digital halvdagskongress 5. november fra kl 09-13

 

 

Den 35. Farmasidag(er), Farmasidagen(e) 2020, ble helt annerledes enn vi er vant til! Grunnet korona-pandemien ble den tradisjonelle 2 dagers kongressen avlyst, og i stedet inviterte NFS til en halvdags digital kongress, 5. november, kl 09-13! Kongressen ble tilbudt gratis til alle landets farmasøyter og var NFS sin måte å vise omsorg på i den vanskelige tiden det var, og på denne måten få takke alle som gjorde en fantastisk jobb under pandemien! Kongress-plattformen var åpen gjennom hele november, slik at deltakerne kunne gå inn og ut så mye de ønsket i denne tiden.

Alle som er «Helsepersonell etter legemiddelforskriften» ble invitert til å melde seg på.

 

Tittelen på kongressen var “Farmasøytens rolle i pandemien” og innholdet ble fordelt på tre bolker;

Hvordan var det å stå i frontlinjen under pandemien?
Beredskap og produksjon
Vaksine og vaksinering

 

 

Uten støtte, engasjement og villighet til å tenke raskt – spesielt fra styremedlemmene i NFS og programkomiteene, med Hanne Stenberg-Nilsen fra Relis Sør-Øst og Therese Bohne fra Roche i spissen – hadde ikke dette blitt noe av. Tusen takk til alle sammen som bidro til årets suksess!

Tusen takk også til alle som bidro i studio med innlegg og samtaler!

En spesiell takk til våre sponsorer og utstillere som bidro til at det økonomiske tapet ikke ble fullt så ille:

  • Apotek 1 Gruppen
  • Novo Nordisk Norway AS
  • Norsk Medisinaldepot AS, Vitusapotek
  • Azanta AS
  • Boehringer Ingelheim Norway KS
  • Fresenius Kabi Norge AS

 

Kongressen hadde 1031 påmeldte – den gamle rekorden bel slått med hele 300!

Kongressen var konseptgodkjent av LMI.

Kongressen kvalifiserte til 3 FEVU poeng for de som deltok (Farmasøyters Etter- og VidereUtdanning).

 

               

scrolltop