Farmasidagene 2021 - NFS

Farmasidagene 2021

 

Farmasidagene 2021 ble også i år arrangert som en digital kongress

11. november kl 14-18
12. november kl 09-13

 

 

Da pandemien fortsatt herjer i landet vårt, og verden forøvrig, var det på den sikreste side å arrangere også årets Farmasidager, de 36. Farmasidager, digitalt. I år måtte vi ta oss betalt for deltagelse, noe som gjenspeilte antall påmeldte. Det var ca 250 som betalte for kongressen, men vi vet at mange satt sammen og så programmet. Det var et fantastisk program som handlet om digital helse, så til syvende og sist var vi i styret lykkelige for at budskapet nådde ut til så mange som mulig.

 

Tittelen på kongressen var Digital helse – følger farmasøytene med?, og innholdet ble fordelt i følgende bolker:

Torsdag:
Digital samhandling – bedre pasientbehandling?
Ny teknologi gir nye arbeidsprosesser og nye pasientforløp

Fredag:
Fremtidsfarmasøyten: fra generalist til spydspiss?
Generell, tilpasset & personlig informasjon – hva vil bli den nye normalen?

 

 

Torsdag, før programmet startet, ble det tilbudt en workshop i regi av Apokus, med tittelen «Hvordan snakke om bivirkninger?«. Alle som var påmeldt til kongressen kunne også melde seg på denne.

Pecha Kucha, en miniversjon av det vi kjenner fra tidligere (10 slides a 20 sekunder) ble også tilbudt. Det var 5 innslag som ble plukket ut (disse kan sees på YouTube-kanalen til Norsk Farmasøytisk Selskap), og det ble kåret en 1. og 2. plass:

  1. plass: Oda Haugane og Ylva Helgesen, Universitetet i Bergen: «FREMFARM – Å utdanne farmasøyter til å møte morgendagens utfordringer». Oda og Ylva fikk kr 5000 i tillegg til gratis deltagelse på Farmasidagene i 2022!
  2. plass: Hege Solberg, Nord Universitet, Namsos: «Det foregår fortsatt legemiddelmodifisering i sykehjem». Hege fikk kr 2500!

 

Det Giftige Kors
I fjor valgte styret i NFS ikke å dele ut Det Giftige Kors, da vi håpet å få en mer festlig ramme rundt utdelingen i år, nemlig på en fysisk kongress. Da vi skjønte at det ikke var mulig, så valgte styret å tildele utmerkelsen til to farmasøyter som har gjort en fremragende innsats for den norske farmasien: Hanne Hjorth Tønnesen og Karl Arne (Kalle) Wærnhus! NFS gratulerer!!!

 

Tid for å takke:
Vi hadde i utgangspunktet planlagt to parallelle løp, med Digital helse og Regulatorisk farmasi. Under arbeidsprosessen skjønte vi at det ville bli en veldig kostbar og teknisk vanskelig kongress å gjennomføre, så styret i NFS måtte ta det vanskelige valget å prioritere det ene programmet. Jeg ønsker å rette en spesiell takk til programkomiteen for regulatorisk farmasi som ble ledet av Hanne Stenberg-Nilsen. Foruten henne var følgende med i komiteen: Inge Johansen, Siri Wang, Kathrin Bjerknes, Hedvig Nordeng, Ragnhild Løberg, Anne Røv-Johansen og Pernille Harg. Arbeidet er ikke forgjeves, det blir tatt opp igjen for neste år.

En spesiell stor takk til lederen av programkomiteen for digital helse, Therese Bohne! Hun og hennes team satte sammen et program som vi er veldig stolte av og som fikk veldig mange gode tilbakemeldinger nå i etterkant av kongressen. I komiteen hadde hun med seg Anne-Lise Härter, Viyan Tarin, Katrine Bøvre, Kristine Lundereng, Urd Andestad,Per Olav Kormeset og Solveig Rostøl Bakken. Tusen takk!

 

Jeg vil også benytte anledningen til å takke styret vårt – det er en utrolig flott og engasjert gjeng som jobber på frivillig basis for å bidra til økt kompetanse blant våre farmasøyter!

Tusen takk også til alle som bidro i studio med innlegg og samtaler!

Uten teamet i Norwegian Promotion Group (NPG) og alle samarbeidspartnere våre i studio hadde vi ikke greid å få til en så profesjonell kongress. Dere er alltid løsningsorienterte og positive – det er en fryd å samarbeide med dere!

 

En spesiell takk til våre sponsorer og utstillere som bidro til at det økonomiske tapet ikke ble fullt så ille:

Hovedsponsorer:

  • Mericon
  • Novo Nordisk

Utstillere: 

  • Apotek 1
  • Boehringer Ingelheim
  • Fresenius Kabi
  • NMD og Vitusapotek
  • Nutricia
  • Pharma Nord

Kongressen var konseptgodkjent av LMI.

 

      

      

 

Tusen takk til alle sammen som bidro til årets suksess!

Vennlig hilsen
Hege Helm, daglig leder i NFS

scrolltop