Søknad - NFS
 

– om opptak som adept i NFS Mentorprogram for farmasøyter

 

Se pdf av teksten her

 

 

Søknaden skal bestå av:

 1. Generell informasjon
 2. CV og vitnemål
 3. Motivasjonsbrev

Søknaden sendes til post@nfs.no, og merkes  «Søknad NFS Mentorprogram».

Alle opplysninger behandles konfidensielt av Norsk Farmasøytisk Selskap.

 

 

Deltakelse i NFS Mentorprogrammet forutsetter medlemskap i Norsk Farmasøytisk Selskap. Dersom du ikke er medlem kan du klikke her for å komme til innmeldingsskjemaet. Kontingenten er på kr 500 per år, og NFS foretrekker betaling via avtalegiro, klikk her. Selve mentoreringen er gratis, men adepten må betale kr 900 i driftsutgifter, slik at vi har mulighet til å invitere inn profesjonelle foredragsholdere, servere god mat og drikke på treffene våre etc. Du får en faktura tilsendt før oppstart av programmet. Mentorene gjør dette av egen fri vilje, og får ikke betalt for tjenesten..

 

 

1.   Generell informasjon

Navn:

Adresse:

Fødselsdato:

Mobilnummer:

E-post:

Nåværende arbeidsplass/studieår:

Stilling/studiested:

 

 

2.   CV og vitnemål

CV skal være kronologisk og inneholde skolegang/utdanning, jobberfaring og eventuelle verv, og gjerne referanser.

 

 

3.   Motivasjonsbrev

Motivasjonsbrevet bør gi oss et inntrykk av hvorfor du har lyst til å være med i mentorprogrammet, og hjelpe oss til å bli bedre kjent med deg. Dette er viktig for å kunne finne rett mentor til deg. Her er noen punkter du kan ta utgangspunkt i, og du trenger ikke å skrive mer enn 1-2 A4-sider:

Beskriv kort deg selv:

 • Utdanning, yrkesliv, familie (sivilstand, barn), hobbyer
 • Hvorfor valgte du å bli farmasøyt?
 • Hva jobber du med i dag?
 • Hvilke målsetninger har du for din karriere?
 • Hva motiverer deg til dine målsetninger?
 • Hvilke hindringer ser du for å oppnå dine karrieremål?

Hvorfor ønsker du å delta i mentorprogrammet?

 • Hvorfor søker du? Og hva ønsker du å oppnå?
 • Kjenner du til konseptet om å ha en mentor?
 • Hva er dine forventninger til en mentor?
 • Hva tenker du om rollen som adept?

Hva ønsker du å få ut av deltakelse i mentorprogrammet?

 • Hva er viktig for deg ved valg av mentor?
 • Hvordan reagerer du på å bli utfordret på tankesettet ditt?
 • Hvordan tror du at du kan bidra til å ivareta og utvikle farmasøytens rolle i Norge?
 • Hvilke emner og forhold ønsker du å drøfte med en mentor?

Refleksjoner rundt deg som person:

 • Hvilke typer oppgaver foretrekker du å arbeide med?
 • Hvilken mening ser du i egen jobb?
 • I hvor stor eller liten grad er du resultatorientert?
 • Forholder du deg kun til prosedyrer eller er du kreativ og åpen for andre løsninger?
 • Fokuserer du på hastesaker eller tenker du langsiktig?
 • Arbeider du best på egenhånd eller i team?
 • Er du selvgående eller er du avhengig av andres støtte?
 • Hvordan tilpasser du deg nye situasjoner/ endringer?
 • I hvilken grad stoler du på egne evner og kompetanse?
 • Liker du å ha det travelt eller foretrekker du et mer avslappet arbeidstempo med tid til refleksjon osv.?
 • Hvilken betydning har arbeidsmiljøet for prestasjon og hvordan bidrar du selv inn i dette?
scrolltop