Personvernerklæring (GDPR) for Norsk Farmasøytisk Selskap - NFS

Personvernerklæring (GDPR) for Norsk Farmasøytisk Selskap

 

Denne personvernerklæringen gjelder personopplysninger innsamlet av Norsk Farmasøytisk Selskap (NFS), på selskapets nettsider. Spørsmål angående denne erklæringen eller emner berørt i denne erklæringen, kan rettes til post@nfs.no.

 

Kontaktinformasjonen til Norsk Farmasøytisk Selskap er:

Besøksadresse:   Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Fakturaadresse:   Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo

Telefon: 21 62 02 23 / 902 91 259
Epost: post@nfs.no

Organisasjonsnummer: 984589344

 

Formål

Vi ber om personopplysninger om deg når

  • Du melder deg inn i NFS som enkeltmedlem
  • Du melder deg på ett av NFS sine kurs, møter eller konferanse (Farmasidagene)
  • Du melder deg på NFS sitt medlemsbrev
  • De registrerte opplysningene blir kun brukt til registrering, tilrettelegging og fakturering av kurs/møter/konferansedeltagelse og/eller til utsendelse av informasjon slik det fremgår av nettsiden for den aktuelle registreringen, i tråd med de formålene du har gitt samtykke til eller registrert deg for.  NFS oppbevarer og bruker opplysningene til å informere om fremtidige aktiviteter og kurs/konferanser.

Hva slags opplysninger blir registrert?

Ved innmelding som personlig medlem:

  • Fullt navn
  • Adresse
  • E-post adresse
  • Fødselsdato
  • Medlemstype (NFS vanlig/student/pensjonist)
  • Når du melder deg på et av våre arrangementer ber vi i tillegg om din arbeidsplass og fakturaadresse, da dette vil bli lagt inn på ditt navneskilt og for utsendelse av faktura. Vi ber også om informasjon om matallergier og andre spesielle behov der dette er relevant for det aktuelle arrangementet.

Hvem får tilgang til disse opplysningene?

Disse opplysningene brukes kun av NFS for de formål som er oppgitt i dette dokumentet.

NFS har alle sine databehandlingssystemer hos eksterne underleverandører. Alle våre underleverandører er underlagt databehandleravtaler som sikrer at dine personopplysninger lagres på sikre systemer i Norge, at de ikke blir overført til andre, og at de blir behandlet i tråd med gjeldende lover og regler. Underleverandørene og deres ansatte er av denne avtalen forpliktet til å bevare taushet om så vel kundeforhold som opplysninger vi lagrer og behandler hos dem. Dette, sammen med våre egne, interne, instrukser og rutiner, er med på å redusere risikoen for uønsket bruk og spredning av personopplysninger under vår kontroll til et minimum.

Lagring og oppbevaring

NFS lagrer ikke personopplysninger i lengre tidsrom enn det som er lovlig og nødvendig i forhold til de formålene opplysningene ble samlet inn. Lagringsperioden vil variere avhengig av til hvilke formål opplysningene ble registrert. Dersom all lovlig bruk av opplysningene er opphørt og ingen ytterligere lovmessige krav gjør at opplysninger fortsatt må lagres, vil disse bli rutinemessig slettet fra våre systemer senest innen 1 år etter at formålet er opphørt.

Rett til innsyn i, rettelser av og sletting av personopplysninger

Du har når som helst rett til å få innsyn i hvilke opplysninger vi har registrert om deg.  Du har også rett til å få korrigert feilaktige eller endrede opplysninger, trekke tilbake ett eller flere samtykker angående forskjellig bruk av opplysningen, og til å be om at opplysningene slettes. Disse endringer må du be oss om å utføre. Bruk kontaktinformasjon øverst i dette dokumentet for slike henvendelser.

Cookies

Ved å besøke vårt nettsted samtykker du i at vi benytter informasjonskapsler/cookies, slik at vi kan gi deg en bedre brukeropplevelse. NFS bruker aldri informasjonskapsler på en måte som har til hensikt å kartlegge den enkelte brukers handlingsmønster. Informasjonskapslene skal gi bedre brukeropplevelse eller brukes i statistikk. Hvis du ikke ønsker at nettleseren din skal lagre cookies på maskinen din, så har du mulighet til å skru det av i nettleseren. Nettvett.no har laget en oppskrift på hvordan du kan administrere informasjonskapsler.

Klage

Dersom du mener dine opplysninger er registrert på feilaktig grunnlag, blir benyttet i strid med dine interesser, eller blir benyttet på en måte som kan forårsake urimelige negative konsekvenser for deg som person, har du rett til å bringe saken opp for det norske Datatilsynet. Kontaktinformasjon og retningslinjer finner du på deres hjemmeside www.datatilsynet.no.

 

scrolltop