Kurs om kliniske studier for farmasøyter i apotek - NFS

Kurs om kliniske studier for farmasøyter i apotek

 
23. oktober
Thon Hotel Opera, Oslo

Kurs for apotekansatte:

Import, istandgjøring, tilvirkning og distribusjon av legemidler til kliniske studier

 

Kursets mål:

Kurset skal gi apotekansatte innsikt i regelverk for import av legemidler generelt og hva som gjelder spesielt for distribusjon av studiemedisin fra tilvirker til studiested. Krav til distribusjon av studiemedisin brukt i CUP/Early Access-programmer etter at studiet er avsluttet, vil også bli dekket. GDP-retningslinjene gjelder ikke for apotek, men hva i retningslinjene er også viktig for dem som skal jobbe med studiemedisin i apotek, herunder viktige momenter som vil gjennomgås er f.eks. leverandørvurdering, mottakskontroll, transport og avtaler med sponsor. Kurset skal også dekke ulike krav til tilvirkning og istandgjøring av studiemedisin, inkludert krav til tillatelser og regelverk for tilvirkning av legemidler i apotek.

 

 

 

Tid: onsdag 23. oktober kl 10.00 – 17.00

Sted: Thon Hotel Opera, Oslo

 

Kurset ble første gang avholdt i 2017, gjentatt i 2018 og 2022. Evalueringen har vist at kurset var meget vellykket, se klipp fra evalueringen her:

 • Veldig gode foredragsholdere med relevant kunnskap
 • Gode diskusjoner underveis, god tid til spørsmål. Gode gruppeoppgaver. Kompliserte ting hvor det hjelper veldig å få en presentasjon av det vesentligste.
 • Tema var spot on, veldig gode foredragsholdere.
 • Veldig bra og detaljert informasjon rundt direkte import og kliniske studier. Bra med utfyllende slides.
 • Fint at det var litt ulike foredragsholdere og at de spilte på lag med hverandre og kom med innspill til hverandre under foredragene. Veldig bra å få solide presentasjoner på forhånd.
 • Fine lokaler, passe stort rom med god lyd og god luft.

 

 

AGENDA

 • Velkommen
  Hege Helm, daglig leder i NFS
 • Import av legemidler til Norge generelt – hva gjelder og hvorfor!
  Line Saxegaard, DMP
 • Import og distribusjon av legemidler til kliniske studier spesielt
  Line Saxegaard, DMP
 • Good Distribution Practice (GDP) herunder leverandørvurdering, transport og mottakskontroll av studiemedisin, erfaringer fra grossist
  Nina Glende, Alliance Healthcare Norge AS
 • Istandgjøring og tilvirkning av legemidler til kliniske studie
  Line Saxegaard, DMP
 • Avtaler om istandgjøring/tilvirkning og utlevering av legemidler til kliniske studier sett fra et industriperspektiv
  Sissel Nordheim, Teriak
 • Gruppeoppgaver
  Line Saxegaard og Linda Mentzoni, DMP
 • Oppbevaring, istandgjøring, tilvirkning og utlevering av legemidler til kliniske studier. Erfaringer fra apotek
  Khadijah Mahmood, Sykehusapotekene Oslo
 • Bruk av studiemedisin i Compassionate Use program / Early Access program
  Linda Mentzoni, DMP
 • Evaluering, avslutning

 

 

Se pdf av programmet her (endringer kan forekomme)

 

 

 

Praktisk informasjon:

Kursavgift: Kr 10 500

Antall kursplasser: 40

KursstedThon Hotel Opera, Oslo

Ansvarlig for programmet: Line Saxegaard, Direktoratet for Medisinske Produkter, og Hege Helm, Norsk Farmasøytisk Selskap

FeVu-poeng: Det er søkt om FEVU poeng (Farmasøyters Etter- og VidereUtdanning)

Frist for påmelding: 10. september 2024. Påmeldingen er bindende. Benytt skjemaet nedenfor.

 

 

Meld deg på her:

Kurs form
Påmelding:
reCAPTCHA
Sending
scrolltop