Etikkfagkveld for studenter i praksis - NFS

Etikkfagkveld for studenter i praksis

 
23. mai
Digitalt fagmøte via Zoom

 

 

Farmasistudenter i praksis (alle læresteder) inviteres herved til digitalt seminar:

 

 

Tidspunkt: Torsdag 23. mai kl. 18.00 – 20.30

 

 

Studentene inviteres til å diskutere etikk med utgangspunkt i relevante caser fra farmasøytisk yrkesutøvelse.

Seminaret er svært relevant for farmasistudenter i praksis ved at man får trening i etisk refleksjon gjennom bruk av SME-modellen (Senter for medisinsk etikk). Dette vil være en god støtte til oppnåelse av læringsutbyttemål i etikk og dermed bidra til bestått praksisemne.

 

AGENDA

Velkommen og en kort presentasjon av Etikkrådet for farmasøyter i Norge
v/ Hege Helm, sekretær for Etikkrådet

Gjennomgang av SME-modellen
v/ Hilde Frøyland, klinisk farmasøyt ved Diakonhjemmet Sykehusapotek

Lese Case/finne case
v/ Hilde Frøyland

Gruppeoppgave; case

Oppsummering
v/ Hilde Frøyland

 

Janne E. Mjelle, UiT – Norges arktiske universitet og medlem av Etikkrådet for farmasøyter i Norge, bistår med teknisk gjennomføring.

 

De av deltakerne som ønsker det vil få tilsendt et diplom som bekrefter deltagelse på seminaret – dette gjør seg godt på CV´en!

Lenke til zoom sendes ut 1-2 dager i forkant av seminaret.

 

Velkommen!

 

Meld deg på her (frist for påmelding er 21. mai):
NB! Husk å oppgi studiested og studieår i tekstfeltet!

Kurs form
Påmelding:
reCAPTCHA
Sending
scrolltop