Invitasjon til fagmøte: Faglig forsvarlighet- hva betyr dette for meg som farmasøyt? - NFS

Invitasjon til fagmøte: Faglig forsvarlighet- hva betyr dette for meg som farmasøyt?

 
19. april
Møterom 1858 - NFFs lokaler Tollbugata 35, 0157 Oslo 

 

 

 

 

 

Invitasjon til fagmøte i regi av Etikkrådet for farmasøyter i Norge, Norsk Farmasøytisk Selskap (NFS) og Norges Farmaceutiske Forening (NFF)

 

 

 

 

 

«Faglig forsvarlighet- hva betyr dette for meg som farmasøyt?»

 

 

 

Tid: onsdag 19. april kl. 19-21

Sted: Møterom 1858 – NFFs lokaler Tollbugata 35, 0157 Oslo

Påmelding: meld deg på nedenfor innen 12. april

Arrangementet vil også livestreames – skriv i påmeldingen under «tekst» hvis du ønsker å delta digitalt.

 

 

 

AGENDA

Velkommen og introduksjon
v/ Hilde Frøyland, faglig leder av Etikkrådet

Faglig forsvarlighet og helsepersonell -profesjon, system, individ, styringsrett
v/ Vigdis Malt Marøy og Anne Myhr, Helsetilsynet

Pause, enkel servering

Faglig forsvarlighet og farmasøyter
v/ Urd Andestad, leder Norges Farmaceutiske Forening

Hvordan utvikle og sikre faglig forsvarlige holdninger/egenskaper hos farmasøyter?
v/ Kathrin Bjerknes, Instituttleder ved Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo

Oppsummering

 

 

 

VELKOMMEN!

Meld deg på her:

Kurs form
Påmelding:
reCAPTCHA
Sending
scrolltop