Fagmøte: KOBLE - Kunnskapsbasert Oppslagsverk om Barns Legemidler - NFS

Fagmøte: KOBLE – Kunnskapsbasert Oppslagsverk om Barns Legemidler

 
20. januar
Digitalt møte

Vi har gleden av å invitere til et fagmøte i regi av NFS Bergen!

 

KOBLE, kunnskapsbasert oppslagsverk om barns legemidler, gir uavhengig informasjon om dosering og bruk av legemidler til barn. Oppslagsverket er en oversatt versjon av det nederlandske Kinderformularium, og vil i tillegg være tilpasset norske forhold. KOBLE er primært et doseringsverktøy, men inneholder også informasjon om praktisk håndtering av legemidler som skal gis til barn og andre relevante opplysninger. Det er ment for fastleger, sykehusleger, farmasøyter og sykepleiere som skal ordinere, ekspedere eller gi legemidler til barn, altså et felles oppslagsverk for alle.

Foruten Nettverket, står Norsk Barnelegeforening, Norsk legemiddelhåndbok og Statens legemiddelverk bak norske KOBLE.

For tilgang til KOBLE gå til denne nettsiden, www.koble.info.

 

Tid: torsdag 20. januar, kl. 19-20

Deltagelsen er gratis for NFS sine medlemmer, men krever påmelding, se nedenfor.

Hvis du ikke er medlem i Norsk Farmasøytisk Selskap kan du allikevel melde deg på møtet, men da koster det kr 200 å delta (betales via Vipps; kr 200 til 14296, Norsk Farmasøytisk Selskap. NB! Skriv fullt navn). Hvis du ønsker å bli medlem i NFS kan du klikke her. Det koster kr 400 i året, kr 200 for studenter/pensjonister.

1-2 dager i forkant av møtet vil alle som er påmeldt få tilsendt en lenke til deltakelsen via zoom.

 

 

AGENDA

Legemidler til barn – barnelegens utfordringer
v/ Henrik Irgens, barnelege

KOBLE: En innføring i det nye norske oppslagsverket for legemidler til barn
v/ Helene Grytli, Norsk legemiddelhåndbok

Spørsmål

 

 

 

Henrik Irgens, barnelege ved Barne- og ungdomsklinikken ved Haukeland universitetssjukehus og i Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn. Han skal snakke litt om barnelegen sine utfordringar når det kjem til å velgje behandling og finne dosering, samt få tak i legemiddel. Altså om kva som er spesielt med legemidler til barn, frå eit praktisk, klinisk synspunkt.

 

Helene Grytli (MPharm, PhD) jobber som seniorrådgiver i Norsk legemiddelhåndbok (NLH). Hun er prosjektleder for KOBLE- Kunnskapsbasert Oppslagsverk om Barns Legemidler, som ble nasjonalt lansert i november 2021. Arbeidet med KOBLE er i hovedsak utført av kliniske farmasøyter, i tett samarbeid med Norsk Kompetansesenter for Legemidler til Barn, Norsk Barnelegeforening og SLV. KOBLE har mål om å være et anvendelig, tilgjengelig og pålitelig oppslagsverk for norsk helsepersonell. Innholdet vil være relevant for alle farmasøyter som håndterer eller ekspederer legemidler som skal brukes av barn.

 

 

Velkommen!

 

Meld deg på her:

Kurs form
Påmelding:
reCAPTCHA
Sending
scrolltop