NFS Generalforsamling 2024 - NFS

NFS Generalforsamling 2024

 
16. april
Digitalt møte

 

Innkalling

 

Tid: tirsdag 16. april 2023, kl 19.00

Det er et noe spesielt år i år, siden NFS fyller 100 år! Styret i NFS har valgt å gjennomføre generalforsamlingen digitalt, siden denne, i hht lovene våre, må gjennomføres innen utgangen av april. Da selve 100 års-dagen er 6. mai, kun 3 uker etter planlagt årsmøte, velger styret i NFS å slå dette sammen og inviterer derfor til et eget årsmøte/jubileumsfeiring 6. mai. Se egen dato og agenda i kurskalenderen for dette.

 

Klikk her for å delta via zoom

Meeting ID: 832 5447 4798
Passcode: 603882

 

 

 

 

Dagsorden – Generalforsamling:

(klikk på den enkelte sak for å se sakspapirene)

 

1.    Konstituering

2.    Styrets beretning 2023

3.    Budsjett 2024 og Årsrapport 2023 for Norsk Farmasøytisk Selskap (NFS), inkl. noter

4.    Fastsetting av kontingent for 2025

5.    Valgkomiteens innstilling til nytt styre

6.    Styrets innstilling til ny valgkomité

7.    Styrets innstilling til Kritisk revisjonsutvalg

8.    Valg: elektronisk stemmeseddel sendes ut til alle medlemmer innen 22. mars.

 

Resultatet av valget offentliggjøres på Generalforsamlingen.

 

 

 

Hjertelig VELKOMMEN til en annerledes generalforsamling,
hilsen styret i Norsk Farmasøytisk Selskap

 

 

scrolltop