Webinar 3: Farmasi - Nytt og Nyttig; Hjertesvikt - NFS

Webinar 3: Farmasi – Nytt og Nyttig; Hjertesvikt

 
21. mars
Digitalt møte

Webinar-serie, vår 2023:
Norsk Farmasøytisk Selskap (NFS) fortsetter sin populære webinar-serie, og denne gangen skal vi lære mer om hjertesvikt!

 

HJERTESVIKT

– Hva er anbefalt moderne legemiddelbehandling?
– Og hvordan kan farmasøyten bidra i pasientoppfølging?

 

 

AGENDA

Velkommen
v/Beate Hennie Garcia, Styremedlem NFS, Førsteamanuensis, Institutt for farmasi, UiT Norges arktiske universitet

Foredragsholdere:
Dan Atar, Professor og overlege, kardiolog, Oslo Universitetssykehus Ullevål
Heidi Marie Holt, Klinisk farmasøyt, Sykehusapotekene Midt-Norge / St. Olavs Hospital, Cand.pharm og erfaringsbasert master i klinisk farmasi

 

Tid: tirsdag 21. mars, kl. 08-09

Deltagelsen er gratis for NFS sine medlemmer, men krever påmelding, se nedenfor.

Hvis du ikke er medlem i Norsk Farmasøytisk Selskap kan du allikevel melde deg på webinaret, men da koster det kr 200 å delta (betales via Vipps; kr 200 til 14296, Norsk Farmasøytisk Selskap. NB! Skriv fullt navn). Hvis du ønsker å bli medlem i NFS kan du klikke her. Det koster kr 500 i året, kr 250 for studenter/pensjonister, og medlemskapet varer ut 2023.

1-2 dager i forkant av møtet vil alle som er påmeldt få tilsendt en lenke til deltakelsen via zoom. Det er en styreavgjørelse på at det ikke gjøres opptak av disse fagmøtene – det er her og nå som gjelder!

 

 

Dan Atar har publisert over 500 vitenskapelige artikler og har vært valgt vice-president i ESC (Europ. Society of Cardiology), det faglige selskap som bl.a. er kjent for sine retningslinjer («Guidelines»). Han har vært medforfatter i flere av disse, herunder også hjertesvikt Guidelines. Han er Editor-in-Chief for tidsskriftet «Cardiology» og har i tillegg til sin overlege stilling ansvar som forskningssjef i Medisinsk klinikk, OUS. Han er hovedutprøver for den store nasjonale BETAMI-studien (www.betami.org ).

 

Heidi Marie Holt har jobbet som klinisk farmasøyt siden 2011 med både legemiddelsamstemming, -gjennomganger, -veiledning samt undervisning. Siden 2016 har hun vært tilknyttet Klinikk for hjertemedisin på St Olav, og jobbet hovedsakelig på sengeposten for hjertesviktbehandling og hjertemedisinsk intensiv.

 

 

 

Velkommen!

Meld deg på her:

Kurs form
Påmelding:
reCAPTCHA
Sending
scrolltop