Rapport over bruken av stipendmidler, Reidun L.S. Kjome 2019-2022 - NFS
 
 
fd21_reidunl-s-kjome-2
Forfatter: nfs.no Publisert: 25.10.2022

Rapport over bruken av stipendmidler, Reidun L.S. Kjome 2019-2022

Høsten 2019 fikk jeg tildelt midler fra Stipendstyret for å delta på International Social Pharmacy Workshop i Perth, Australia. Jeg meldte meg på konferansen og betalte konferanseavgift like før Covid 19 satte en stopper for all reising. Det var hvert år planer om å ha en ny konferanse, og påmeldingsavgift ble overført til neste års arrangement, men først sommeren 2022 ble konferansen endelig avholdt.

Tradisjonelt holdes denne konferansen annethvert år, og det er en flott arena for å møte andre som forsker på og underviser i samfunnsfarmasi. Vert var fremdeles Sydney, men det ble bestemt at konferansen skulle holdes på ulike lokasjoner («hubs») og jeg valgte å delta i Chicago. Vi måtte sende inn forslag til presentasjoner på nytt, og jeg sendte da inn et forslag til en 2-timers workshop, «Engaging with engagement and coproduction», sammen med prof Mags Wattson, University of Strathclyde, som jeg hadde samarbeidet med under mitt forskningsopphold i Glasgow. Workshopen ble godkjent, og 10. juli fløy Mags og jeg til Chicago. Konferansen varte 11.-14. juli. Chicago-lokasjonen hadde under 50 deltagere, noe som gjorde at vi ble godt kjent med de andre deltagerne.

 

       

Møtte nye og gamle venner: Til venstre: Teresa Salgado, Virginia Commonwealth University, og Karin Farris, University of Michigan. Til høyre: Tejal Patel og Nancy Waite, University of Waterloo, og Mags Wattson, University of Strathclyde.

 

De fleste var fra USA, men vi utenfra ble varmt tatt imot. Det var noen svært lærerike dager, med et interessant tidsskjema: Fordi noen av øktene var digitale i samarbeid med Sydney hadde vi økter som begynte kl 7 om morgenen og noen som begynte 23 om kvelden. Til tross for dette gikk de digitale elementene stort sett smertefritt, og det var ganske spennende å ha diskusjoner som foregikk på to kontinent!

Åpningsforedraget ble holdt av Jon Schommer fra University of Minnesota, der han oppsummerte de første 50 årene med samfunnsfarmasi. Et viktig budskap fra ham var hvordan vi bør legge til to nye mål for samfunnsoppdraget vårt. Tradisjonelt har man i USA snakket om the Tripple Aim: Å forbedre populasjonens helse, å forbedre den enkeltes
helseerfaringer, og å senke kostnader. Han utvidet det til the Quintuple Aim ved å legge til at vi bør arbeide for å bedre erfaringene til helsearbeiderne og arbeide for å minske ulikhet.

 


Workshop med Mags Wattson.

 

Workshopen vi avholdt var koblet opp mot FREMFARM-prosjektet ved Senter for farmasi/UiB. Vi fikk diskutert hvordan vi kan få bedre brukermedvirkning i forskning, utdanning og utdanningsforskning, og deltagerne fikk delt mye erfaringer om hvordan de har fått dette til i sine settinger. Jeg tok med meg hjem mange gode ideer og nye forbindelser til hvordan jobbe videre med dette. Jeg fikk blant annet deltatt på workshops med tema som «Strategies for gender equity in pharmacy academia and professional organisations, og også vært med og fasilitere «Lets get it together! Mixed methods pharmacy research to address social determinants of health”.

 

Etter 4 dager var hodet fullt, men dro hjem med flere nye venner og mye inspirasjon. Og vi reklamerte stort for at våre amerikanske kollegaer skulle komme til Tromsø neste år for vår nordiske konferanse, noe det var stor begeistring rundt!

 

Jeg takker NFS for å ha muliggjort reisen!

Reidun L. S. Kjome,
Bergen Oktober 2022

 
scrolltop