Stipendberetning fra Rønnaug Larsen 2023 - NFS
 
 
ronnauglarsen_bilde1
Forfatter: nfs.no Publisert: 29.01.2024

Stipendberetning fra Rønnaug Larsen 2023

Deltakelse og innlegg på 81ST FIP WORLD CONGRESS OF PHARMACY AND PHARMACEUTICAL SCIENCES i Brisbane, Australia, 24. til 28. September 2023

 

 

Stipendet jeg mottok fra Norsk Farmasøytisk Selskap høsten 2022 bidro til at jeg kunne delta på 81st FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences i Brisbane, Australia i september 2023. FIP World Congress arrangeres årlig og er den største Internasjonale kongressen for farmasøyter. I Brisbane deltok nesten 2000 farmasøyter fra 90 ulike land, og det ble avhold over 70 ulike sesjoner med rundt 200 forelesere. The International Pharmaceutical Federations (FIP) oppdrag er å støtte global helse ved å fremme farmasøytisk praksis, vitenskap og arbeidsstyrke og utdanning.

Årets hovedtema var “Pharmacy building a sustainable future for healthcare – Aligning goals to 2030”. FIP skriver blant annet at land over hele verden søker tilstrekkelig og bærekraftig finansiering for fremtidens helsesystemer, samtidig som at gapet mellom økonomiske behov og faktisk pengebruk er en utfordring. Innovative teknologier vil fortsatt forme livene våre, ved blant annet å akselerere medisinsk forskning, kliniske forsøk og produksjonsprosesser. For helsesektoren kan innovative teknologier gi store fordeler for pasienter, farmasøyter og annet helsepersonell, og bidra til et mer bærekraftig helsesystem.

Jeg holdt et innlegg om forskningen min på etterlevelse av legemiddelbruk: «Not just being old or forgetful – measuring and quantifying causes of medical non-adherence in Norway». Her snakket jeg blant annet om det publiserte, norskvaliderte etterlevelsesmåleverktøyet, OMAS-37, samt (ennå) upubliserte norske resultater etter bruk av dette måleverktøyet.

 

 

Jeg er stipendiat ved OsloMet, og som stipendiat er det ønskelig at man trener på faglig formidling, at man formidler egne forskningsresultat, og at man skaffer seg internasjonale nettverk. Deltakelse på en internasjonal kongress som FIP gir muligheter for alt dette, og jeg vil takke Norsk Farmasøytisk Selskap som gav meg muligheten til å kunne delta her.

 

Tusen takk,
med vennlig hilsen Rønnaug Eline Larsen

 

 
scrolltop