Feiring og markering for farmasigrunnlegger Svein Haavik i Bergen - NFS
 
 
svein-haavik-i
Forfatter: nfs.no Publisert: 25.05.2023

Feiring og markering for farmasigrunnlegger Svein Haavik i Bergen

 

Torsdag 30. mars var venner og nære kolleger samlet for markering i forbindelse med at grunnlegger av Senter for Farmasi, Svein Haavik, pensjonerer seg. Svein har vært en del av det farmasøytiske fagmiljøet i Norge helt siden han begynte som farmasistudent ved Universitetet i Oslo for 48 år siden. Han ble Cand. Pharm. i 1980 og tok doktorgrad i farmakognosi i 1986. Svein sitt opprinnelige fagfelt var allergener, spesielt fra timotei med fokus på glykoproteinene og karbohydratene sin betydning for allergenaktiviteten. Han arbeidet som førsteamanuensis ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo etter dette. På denne tiden arbeidet han blant annet med glykoproteinet Epiglycanin, et viktig protein i noen krefttyper, som kan spille en viktig rolle i om kreften er malign eller ikke. I 1988-89 hadde han utenlandsopphold som forsker ved Harvard Medical School, Boston.

I 1995 flyttet han tilbake til Vestlandet for å overta stillingen som apoteker ved Sykehusapoteket i Bergen. I tiden som fulgte ble han den viktigste pådriveren for og initiativtageren til å få opprettet farmasiutdanningen ved Universitetet i Bergen. Etter iherdig innsats ble Senter for Farmasi ved Universitetet i Bergen etablert og første kull med masterstudenter begynte på studiet i 2003. Allerede i juni 2007 ble Silje Søviknes den første farmasistudenten med mastergrad uteksaminert fra Universitetet i Bergen, med Svein, Anne Gerd Granås og Tone Morken som veiledere.  Siden 2008 har 15 kull med farmasistudenter fullført mastergradsutdannelsen ved UIB. Svein ble leder for Senter for farmasi fra og med grunnleggelsen og i 16 år fremover. Senter for farmasi var de første årene et selvstendig senter med deltagelse fra Det Matematisk-Naturvitenskapelige Fakultet og Det Medisinsk-Odontologiske fakultet (Nå det Medisinske fakultet). Farmasistudiet ved Universitetet i Bergen som Svein grunnla er fortsatt delt likt mellom disse to fakultetene og hører administrativt til under Det medisinske fakultet. Svein ble forfremmet til professor i 2011. I løpet av de 20 årene Svein har arbeidet med forskning ved Universitetet i Bergen har han publisert et omfattende antall vitenskapelige publikasjoner i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter. Bredden i Svein sin forskning er også imponerende og han har publisert artikler av høy vitenskapelig kvalitet i forskningsfeltene farmakognosi, farmakologi og samfunnsfarmasi.

Senter for farmasi er kjennetegnet av godt samarbeid, både når det gjelder undervisning av farmasistudenter og i forbindelse med farmasøytisk forskning og har helt siden etableringen og frem til nå bidratt signifikant til å fremme tverrvitenskapelig forskning og bidratt til å senke barrierene mellom forskningsgruppene ved de deltagende fakultetene og har derved vært vesentlig for å etablere produktive multidisiplinære tverrfakultære forskningsgrupperinger.

Fra Kjemisk Institutt, Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin, Institutt for Biomedisin og Klinisk Institutt 2, i tillegg til representanter for de deltagende fakultetene og fra apotekene, møtte kolleger til en trivelig samling for å markere og sette lys på en del av de mange prosjektene og bidragene som Svein har vært en sentral drivkraft i opp gjennom årene. En rekke talere var i aksjon, hvorav samtlige uttrykte takknemlighet for Svein sin imponerende mangeårige innsats for det farmasøytiske fagmiljøet, både internasjonalt, nasjonalt og regionalt.

 

       

Markeringen ble innledet av leder for Senter for Farmasi Reidun Lisbeth Skeide Kjome. Bengt Erik fremført hilsener fra Det Matematisk-Naturvitenskapelige Fakultet og de farmasøytiske forskningsgruppene ved Kjemisk institutt. Leif, som har vært viktig ved etableringen av farmasistudiene både ved Universitetet i Tromsø og ved Universitetet i Bergen, takket Svein for hans formidable innsats.

 
scrolltop