FORENINGEN AV INDUSTRIFARMASØYTER I NORGE (FIFN) - NFS

FORENINGEN AV INDUSTRIFARMASØYTER I NORGE (FIFN)

 

Foreningen av Industriansatte Farmasøyter i Norge er en seksjon i Norsk Farmasøytisk Selskap, og har som formål å fungere som en felles faglig og sosial plattform og et møtested for industriansatte farmasøyter i Norge. 

Foreningen arrangerer medlemsmøter med tema som er aktuelle for farmasøyter, og bidrar også til programmet på seksjon for industri og regelverk på Farmasidagene.
Hvem kan bli medlem?

Ordinært medlemskap er åpent for alle industriansatte farmasøyter i Norge. 
Med farmasøyt menes personer med graden cand.pharm./master i farmasi og reseptarer/bachelor i farmasi. 
Med industriansatt menes ansettelse i farmasøytisk industri, norske bioteknologi-/biofarmasøytiske firmaer eller kliniske forsøksorganisasojner (CROer)/ konsulentfirmaer/enkeltmannsforetak som leverer tjenester til den farmasøytiske industri.

Hvordan bli medlem?

Dersom du ønsker å bli medlem i FIFN, send en e-post til post@nfs.no
Medlemskap i Norsk Farmasøytisk Selskap for industriansatte farmasøyter koster for tiden kr. 400,- pr. år, og av dette går kr. 50 pr. år til drift av FIFN. Dersom du kun ønsker å være medlem i FIFN og ikke i Norsk Farmasøytisk Selskap, er kontingenten for tiden kr. 150 pr. år.

scrolltop