Høring HOD: Forslag om rekvireringsrett for influensavaksine for farmasøyter - NFS
 
 
logo_regjeringen-hod
Forfatter: nfs.no Publisert: 17.09.2020

Høring HOD: Forslag om rekvireringsrett for influensavaksine for farmasøyter

Høring HOD: Forslag om rekvireringsrett for influensavaksine for farmasøyter, endringer i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

Forslag til endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 445 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

 

Forslaget innebærer at farmasøyter som jobber i apotek skal gis rekvireringsrett til nærmere bestemte vaksiner mot sesonginfluensa samt legemidler som er nødvendig for administrering av vaksinen.

 

Høringsbrev og – notat er publisert på regjeringen.no
Se Høringsnotatet fra HOD her

 

Høringsfrist var 3.8.20

Les høringssvar fra NFS her

 

 
scrolltop