Høring HOD - Høring av NOU 2019: 10 Åpenhet i grenseland - NFS
 
 
horing_regjeringen
Forfatter: nfs.no Publisert: 28.08.2019

Høring HOD – Høring av NOU 2019: 10 Åpenhet i grenseland

Bilder, film og lydopptak i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, skolen og barnehagen

Utredning fra et utvalg oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet 6. oktober 2017. Avgitt 30. april 2019.

 

Høringsbrev og – notat er publisert på regjeringen.no

Høringsfrist: 1. oktober 2019

 
scrolltop