Høring HOD: om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. Det foreslås å gi farmasøyter rett til å rekvirere vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram mot covid-19. - NFS
 
 
logo_regjeringen-hod
Forfatter: nfs.no Publisert: 24.02.2021

Høring HOD: om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. Det foreslås å gi farmasøyter rett til å rekvirere vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram mot covid-19.

Forslag om endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 455

 

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. Det foreslås å gi farmasøyter rett til å rekvirere vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram mot covid-19.

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om å gi farmasøyter midlertidig rett til å rekvirere vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram mot covid-19. For farmasøyter ansatt i kommunal virksomhet foreslås det at rekvireringsretten trer i kraft i forbindelse med fastsettelse av forskriftsendringen. For farmasøyter som arbeider i sykehusapotek og primærapotek (apotekfarmasøyter) foreslås det at slik rekvireringsrett eventuelt trer i kraft senere basert på den aktuelle tilgangen til vaksiner og de til enhver tid gjeldende prioriteringskriteriene for vaksinering mot covid-19. Vaksinasjon mot covid-19 vil foregå innenfor rammen av nasjonalt vaksinasjonsprogram. Vaksinering i apotek forutsetter derfor at kommunene inngår avtale med apotek om den konkrete gjennomføringen på lik linje med fastleger og ev. andre aktører. For at kapasiteten til å rekvirere vaksiner mot covid-19 raskt skal kunne økes, sendes forslaget på en forkortet høring i to uker.

 

Les høringsnotatet her

Last ned pdf av høringsnotatet her

Frist for å sende kommentarer til årets høring er 25.februar 2021.

 

NFS Høringssvar For Rekvireringsrett For Farmasøyter

 

 
scrolltop