Høring SLV: Forslag til endring i LUA-listen - NFS
 
 

Høring SLV: Forslag til endring i LUA-listen

Forfatter: nfs.no Publisert: 28.09.2020

– Reseptfrie pakninger av nesespray med flutikason, mometason, triamcinolon og budesonid tas inn i LUA-ordningen

 

Statens legemiddelverk gjennomgår årlig listen over legemidler som kan omsettes utenom apotek (LUA-listen). I forbindelse med årets gjennomgang foreslår Legemiddelverket å gjøre følgende endringer i listen:

  • Reseptfrie pakninger av nesespray med flutikason, mometason, triamcinolon og budesonid tas inn i LUA-ordningen.
  • Reseptfrie kombinasjonspakninger av ekonazol vagitorie 150 mg (depot) + 1 % krem tas inn i LUA-ordningen
  • Reseptfrie kombinasjonspakninger av klotrimazol 500 mg vaginalkapsel + 10 mg/g krem tas inn i LUA-ordningen

I tillegg foreslår Legemiddelverket å endre minimumsutvalget for smertestillende legemidler:

  • Ibuprofen tas ut av minimumsutvalget
  • Det legges til fotnoter med alternative styrker/ legemiddelformuleringer av paracetamol ved langvarig legemiddelmangel hos grossist

For mer informasjon om forslaget, se høringsbrevet her.

Frist for å sende kommentarer til årets høring er fredag 2.oktober 2020.

 

Les NFS sitt høringssvar her

 

 
scrolltop