Årsmøte med generalforsamling - NFS

Årsmøte med generalforsamling

 
9. april
9. april
Slemdalsveien 1, 5. et., Majorstuen, 0369 Oslo

Innkalling

 

Tid: tirsdag 9. april 2019, kl 18.00
Sted: Slemdalsveien 1, 5. et., Majorstuen, 0369 Oslo

 

Det vil bli enkel servering med god drikke (kanskje bilen burde bli hjemme?).
Av hensyn til servering ber vi deg om å melde deg på nedenfor innen 4. april.

 

Dagsorden – Generalforsamling:

(klikk på den enkelte sak for å se sakspapirene)

1.   Konstituering
2.   Styrets beretning 2018
3.   Budsjettforslag 2019 og regnskap 2018:

4.   Fastsetting av kontingent for 2020
5.    Valgkomiteens innstilling til nytt styre

6.    Styrets innstilling til ny valgkomité
7.    Styrets innstilling til Kritisk revisjonsutvalg

8.   Forslag til lovendring, styresammensetning, §§ 5 og 6 (1. gangs avstemming)
9.   Notat til generalforsamlingen: Opprettelse av egen avdeling i Bergen
10. Notat til generalforsamlingen: NFS Stipendfond

11. Valg: elektronisk stemmeseddel sendes ut til alle medlemmer innen 26. mars.
Resultatet av valget offentliggjøres på Generalforsamlingen

 

 

Faglig innlegg: Nytt om antibiotikaresistens!

  • «Antibiotikaresistens – hvordan kommer det til å påvirke deg?»
    Ove Alexander Høgmoen Åstrand skal fortelle om oppdagelsen sin om hvordan et nytt hjelpestoff får «gamle» antibiotika til å virke igjen
  • “Antibiotikateam, Sykehuset Østfold”
    Kjersti Nord, sykehusfarmasøyt

 

Hjertelig VELKOMMEN til en spennende kveld,
hilsen styret i Norsk Farmasøytisk Selskap

 

pdf av innkallingen

Kurs form
Påmelding:
reCAPTCHA
Sending
scrolltop