Diabetes og metabolsk syndrom – nettkurs i regi av Farmasøytisk institutt, UiO - NFS

Diabetes og metabolsk syndrom – nettkurs i regi av Farmasøytisk institutt, UiO

 
15. september
15. april
Nettkurs

Undervises H2023-V2024

Påmelding innen 1. september, klikk her

 

 

 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

 

Kort om emnet

Målet med emnet er at norske farmasøyter skal få ny kunnskap om diabetes og sykdomskomplekset metabolsk syndrom, dets årsak og behandling.

 

Hva lærer du?

Emnet består av 6 leksjoner. I emnet blir det lagt vekt på å belyse sykdomsmekanismer og behandling ved de ulike sykdommer/tilstander som inngår i begrepet metabolsk syndrom, i tillegg vil type 1-diabetes gjennomgås. Aktuell farmakoterapi vil vektlegges, inkludert livsstilsintervensjon. Emnet vil gi økt kunnskap om viktige ikke-smittsomme sykdommer og sikre og fremme god helse for alle (FN bærekraftsmål 3).

Kurset vil omfatte følgende områder:

  • Diabetes type 1 og type 2, sykdomsutvikling og komplikasjoner
  • Behandling av hyperglykemi ved diabetes
  • Patofysiologi ved metabolsk syndrom: insulinresistens, sammenhengen mellom type 2-diabetes og overvekt/fedme
  • Inflammasjon og metabolsk syndrom, lipidforstyrrelser og aterosklerose
  • Hemostaseforstyrrelser og hypertensjon
  • Legemiddelvalg og interaksjonsproblematikk

 

 

Undervisning

Undervisningen starter medio september 2023 og går frem til medio april 2024.

Emnet er nettbasert og gjør bruk av læringsplattformen Canvas.
Emnet baserer seg på selvstudium med innsending og godkjenning av obligatoriske oppgaver. Det vil tilbys møte med temaansvarlig på Zoom forut for innlevering av oppgaver. Det vil dessuten bli laget flervalgtester til hver av leksjonene. Emnet er basert på aktuell faglitteratur (jfr. pensum). Det er lagt opp til bruk av internett-ressurser i oppgaveløsningen. Emnet vil tilrettelegge for faglige diskusjoner i eget diskusjonsrom i Canvas.

 

Målgruppe

Farmasøyter med bachelor eller master i farmasi.

 

Pensum

Pensum vil være tilgjengelig for deltagerne i Canvasrommet. Litteraturen hentes bla. fra Nasjonale faglige retningslinjer og fra publiserte oversiktsartikler.

 

Eksamen

Hjemmeeksamen på 4 timer som vurderes bestått/ikke bestått. Eksamen er valgfri, men må gjennomføres for å få uttelling i studiepoeng.

 

Fakta:

Studiepoeng: 10
Emnekode: FRM2730V

Klikk her for all informasjon om kurset

scrolltop