Kurs om Medisinsk utstyr - NFS

Kurs om Medisinsk utstyr

 
21. januar
Digitalt kurs

Lær å forstå regelverket som gjelder for medisinsk utstyr

Dette er basert på et felles europeisk regelverk som ble innført på 1990-tallet. Regelverket er nylig revidert (MDR og IVDR) og vil implementeres i sin helhet i Norge i løpet av 2021-22. Kurset passer for alle som jobber i apotek eller hos grossist.

Medisinsk utstyr er en produktgruppe som dekker et bredt spekter og dette vil belyses i kurset.

 

Kursets mål:

Gi deltakerne en grunnleggende kunnskap om produktregelverket om medisinsk utstyr slik at de bedre kan forstå apotekenes og grossistenes rolle og plikter ved omsetning av medisinsk utstyr. De vil også få kjennskap til håndteringsforskriften som regulerer håndtering av medisinsk utstyr, inkl. lagring mm.

 

Agenda for kurset:

  • Hva er medisinsk utstyr?
  • Rolleforståelse
  • Krav til omsetning og markedsføring av medisinsk utstyr (foredrag + workshop)
  • Melding om svikt/uønskede hendelser med medisinsk utstyr

Kurset går over en halv dag og arrangeres av Norsk Farmasøytisk Selskap i samarbeid med Statens legemiddelverk.

Se påmeldingsskjemaet og praktisk informasjon nederst på siden.

 

 

Tidsskjema:

kl 12.00  Velkommen
kl 12.05  Hva er medisinsk utstyr?
kl 12.50  Rolleforståelse
kl 13.20  Pause
kl 13.35  Krav til omsetning og markedsføring av medisinsk utstyr
kl 14.50  Pause
kl 15.05  Melding om svikt/uønskede hendelser med medisinsk utstyr
kl 15.35  Spørsmål og svar
kl 15.45  Takk for i dag

 

 

Praktisk informasjon:

Kurset gjennomføres digitalt

Kursavgift: Kr 4 500

Kursleder: Hege Grefslie, SLV

 

FeVu-poeng: Kurset kvalifiserer til 3 FEVU-poeng (Farmasøyters Etter- og VidereUtdanning)

Frist for påmelding: 4. januar 2021. Påmeldingen er bindende. Benytt skjemaet nedenfor.

 

 

Kurs form
Påmelding:
reCAPTCHA
Sending
scrolltop