NFS generalforsamling 2020 - NFS

NFS generalforsamling 2020

 
21. april
21. april
Elektronisk valg

Grunnet situasjonen med korona-viruset i Norge for tiden har vi ikke anledning til å arrangere årsmøtet slik vi er vant med. Torgils Fossen fra Universitetet i Bergen var invitert til å holde et foredrag for oss med tittelen «100 år siden spanskesyken». Dette var planlagt før korona-utbruddet og hadde selvfølgelig vært helt på sin plass nå!

Styret i NFS velger å gjennomføre generalforsamlingen elektronisk, slik at vi får på plass det nye styret som planlagt. Vi kommer til å forholde oss til den oppsatte datoen 21. april med tanke på å oppretteholde frister i henhold til lovene våre (§5). Medlemmene våre vil få tilsendt et valg-skjema per epost.

Vi planlegger å komme tilbake med en ny dato for årsmøtet 2020 når situasjonen har roet seg.

 

Generalforsamling 2020:

(klikk på den enkelte sak for å se sakspapirene)

1.  Styrets beretning 2019
2.  Budsjettforslag 2020 og regnskap 2019:

Årsrapport 2019 for Norsk Farmasøytisk Selskap (NFS)
Noter til årsregnskapet NFS
Årsrapport 2019 for NFS Stipendfond
Noter til årsregnskapet NFS Stipendfond

3.   Fastsetting av kontingent for 2021

4.  Valgkomiteens innstilling til nytt styre

CV, Kirsten Hjelle
CV, Marianne Duelien Myrvold
CV, Ravinder Singh
CV, Tore Reinholdt
CV, Unni Hjelmaas

5.    Styrets innstilling til ny valgkomité

6.    Styrets innstilling til Kritisk revisjonsutvalg

Revisjonsrapport 2019

7.    Valg: elektronisk stemmeseddel sendes ut til alle medlemmer innen 26. mars.

 

Resultatet av valget offentliggjøres etter 21. april, og Solveig Vist, Apokus, kommer til å signere protokollen.

Hilsen styret i Norsk Farmasøytisk Selskap

 

scrolltop