Praktisk legemiddelgjennomgang og avmedisinering - NFS

Praktisk legemiddelgjennomgang og avmedisinering

 
31. oktober
Statens legemiddelverk, Grensesvingen 26, 0663 Oslo

– dagsseminar for farmasi- og medisinstudenter og nyutdannede kandidater

Seminaret er fulltegnet – kun mulighet for å sette seg på ventelisten!

 

 

Se all informasjon om seminaret her

 

 

Last ned plakaten som pdf her

 

Seminaret er i hovedsak ment for medisin- og farmasistudenter (de to siste studieårene, masterstudiet), turnusleger og nyutdannede farmasøyter (inntil 2 år etter endt studium).

Seminaret bygger på prinsippene for såkalt tverrprofesjonell samlæring (TPS). Vi legger opp til å veksle mellom foredrag og praktisk oppgaveløsning i grupper med gjennomgang i plenum. Du vil få en grundig innføring i metoden legemiddelgjennomgang, praktisk bruk av beslutningsstøtte og oppleve fordelene ved tverrfaglig samarbeid.

Kurset er gratis og åpent for lege- og farmasistudenter fra hele landet, i tillegg til nyutdannede leger og farmasøyter. Du bør være i siste eller nest siste studieår for å ha utbytte av kurset. Målet er en god balanse mellom de to gruppene, farmasøyter og medisinere.

Vi byr på en enkel lunsj.

 

 

Praktisk informasjon:

Seminaret finner sted i lokalene til Statens Legemiddelverk, Grensesvingen 26, 0663 Oslo. Vi starter punktlig kl 10 og avslutter kl 15.30.

Pris: kr 0

Antall plasser: 45

Seminarinnhold: Se programmet her

Foredragsholdere: Kirsten Viktil (Diakonhjemmet sykehusapotek), Solveig Vist (Apokus), Morten Finckenhagen (Legemiddelverket), Steinar Madsen (Legemiddelverket), Ali Ali (Ahus)

Frist for påmelding: 18. oktober

 

Program

 • Orientering om dagen, samt litt bakgrunn
  v/ Hege Helm, farmasøyt
 • Ego eller lagspiller?
  v/ Morten Finckenhagen, overlege, Statens legemiddelverk
 • Er’e så farlig’a? Pasientsikkerhet og legemidler
  v/ Morten Finckenhagen
 • Pause
 • Legemiddelgjennomgang – hvorfor hvordan hvem?
  v/ Kirsten Viktil, klinisk farmasøyt, Diakonhjemmet Sykehusapotek
 • Finn fem feil! Stor oppgave i LMS + LMG
  v/ Solveig Vist, utviklingsfarmasøyt, Apokus, og Morten Finckenhagen
 • Servering av lunsj
 • Gjennomgang av oppgaven
 • For mye av det gode for den gamle pasient?
  v/ Solveig Vist
 • Jeg trenger hjelp, hvor finner jeg den?
  v/ Steinar Madsen, overlege, Statens legemiddelverk
 • Dette er jo gøy! 2-3 enkle interaktive pasienthistorier
  v/ Steinar Madsen
 • Kaffepause
 • Nye utfordringer for drømmelaget – kritisk blikk på lm-listen
  –       interaktive pasienthistorier v/ Morten Finckenhagen
 • Gjennomgang av de korte oppgavene v/ Morten / spørsmålsrunde fra deltagerne
 • Hva tar du med hjem fra seminaret – kort oppsummering av dagen ved deltagerne og Kirsten
 • Vel hjem ved Hege

 

 

Meld deg på her og skriv i det nederste feltet om du er student, hvor du studerer og hvilket kull du går på, eller om du nylig er ferdig utdannet lege eller farmasøyt:

Kurs form
Påmelding:
reCAPTCHA
Sending
scrolltop