Praktisk legemiddelgjennomgang og avmedisinering - NFS

Praktisk legemiddelgjennomgang og avmedisinering

 
26. oktober
26. oktober
Statens legemiddelverk, Grensesvingen 26, 0663 Oslo

– dagsseminar for farmasi- og medisinstudenter og nyutdannede kandidater

 

Se all informasjon om seminaret her

 

 

Last ned posteren som pdf her

 

 

Seminaret er i hovedsak ment for medisin- og farmasistudenter (de to siste studieårene, masterstudiet), turnusleger og nyutdannede farmasøyter (inntil 2 år etter endt studium).

Seminaret bygger på prinsippene for såkalt tverrprofesjonell samlæring (TPS). Vi legger opp til å veksle mellom foredrag og praktisk oppgaveløsning i grupper med gjennomgang i plenum. Du vil få en grundig innføring i metoden legemiddelgjennomgang, praktisk bruk av beslutningsstøtte og oppleve fordelene ved tverrfaglig samarbeid.

Kurset er gratis og åpent for lege- og farmasistudenter fra hele landet, i tillegg til nyutdannede leger og farmasøyter. Du bør være i siste eller nest siste studieår for å ha utbytte av kurset. Målet er en god balanse mellom de to gruppene, farmasøyter og medisinere.

Vi byr på en enkel lunsj.

 

 

Praktisk informasjon:

Seminaret finner sted i lokalene til Statens Legemiddelverk, Grensesvingen 26, 0663 Oslo. Vi starter punktlig kl 10 og avslutter kl 15.30.

Pris: kr 0

Antall plasser: 60

Seminarinnhold: Se programmet her (med forbehold om endringer)

Foredragsholdere: Kirsten Viktil (Diakonhjemmet sykehusapotek), Solveig Vist (Apokus), Morten Finckenhagen (Legemiddelverket), Steinar Madsen (Legemiddelverket), Ali Ali (Ahus)

Frist for påmelding: 18. oktober

 

 

Meld deg på her og skriv i det nederste feltet om du er student, hvor du studerer og hvilket kull du går på, eller om du nylig er ferdig lege eller farmasøyt:

Kurs form
Påmelding:
reCAPTCHA
Sending
scrolltop