Stipendberetning Alma Mulac - NFS
 
 

Stipendberetning Alma Mulac

Forfatter: nfs.no Publisert: 07.08.2019

Deltagelse på 9th Nordic Social Pharmacy and Health Services Research Conference 2019, Danmark, 12-14 juni 2019

 

Takket være Norsk Farmasøytisk Selskap fikk jeg mulighet til å reise og delta på NSPC konferansen med flere kollegaer fra Norge, både fra Farmasøytisk institutt, men også fra Apotekforeningen, Apokus og Universitet i Tromsø. Temaet til konferansen var «What is Patient Involvement in healthcare in the 21st century?» hvor flere diskusjoner og workshops berørte temaet. Deltakelse på konferansen ga meg bra faglig utbytte, men også nettverksbygging, da jeg kjente flere PhD studenter fra Denmark, Sverige og Finland tidligere og fikk ta igjen kontakt med dem, diskutere vår forskning, og komme med ideer til samarbeid.

 

Jeg fikk holde innlegg i sesjonen som var dedikert til pasientsikkerhet. Temaet til min presentasjon var «Medication errors in hospitalized patients in Norway: An overview of data from the National Incident Reporting System». Etter innlegget var det mange gode og konstruktive spørsmål som jeg hadde glede av å svare på. I tillegg ble jeg kjent med forskere som gjør lignende arbeid og forskning i Danmark som førte til bra diskusjon. I etterkant har jeg fått kontakt fra kolleger i Danmark om lov å dele min presentasjon fra konferansen med danske kollegaer for å se på forskjell i legemiddelhåndteringsfeil i disse to naboland.

 

Støtten som NFS gir til unge forskere er viktig for faglig utbytte, men også en mulighet til å lære noe nytt og snakke med forskere fra resten av verden som deler vår entusiasme for vitenskapen. Stor takk til Norsk Farmasøytisk Selskap!

Hilsen Alma Mulac

 
scrolltop