Stipendberetning Eirin Guldsten Robinson - NFS
 
 

Stipendberetning Eirin Guldsten Robinson

Forfatter: nfs.no Publisert: 14.09.2020

Deltakelse på ISPOR Europe 2019 i København, 2.-6. november 2019

Med stipend mottatt fra NFS fikk jeg anledning til å delta på «ISPOR Europe 2019 – The leading conference for health economics and outcomes research». Konferansen samlet over 5500 deltakere fra 90 land, og gav et svært spennende overblikk over hva som rører seg innenfor helseøkonomiforskning. I forkant av selve kongressen deltok jeg på flere «short courses». Deltakelse på disse kursene er en unik mulighet til å lære det siste innenfor helseøkonomi, og gav meg et nyttig dypdykk i helseøkonomifaget.

 

Jeg presenterte posteren min «Pharmacy cost of preventing adverse drug events by pharmacists’ interventions on prescribing errors». Posterpresentasjonen viste seg som en flott arena for å treffe andre forskere med liknende interesser, og jeg fikk flere gode innspill til videre forskning.

 

Tusen takk for støtten!

Med vennlig hilsen
Eirin Guldsten Robinson

 

 

 
scrolltop