Stipendberetning Elisabeth Pedersen - NFS
 
 

Stipendberetning Elisabeth Pedersen

Forfatter: nfs.no Publisert: 25.06.2019

 

Mitt doktorgradsprosjekt går ut på å identifisere barrierer for optimal legemiddelbruk og behandlingsmålsoppnåelse hos personer med koronar hjertesykdom. Dette gjøres gjennom å undersøke hvilke legemidler disse personene bruker, om de tar legemidlene som forskrevet og hvilke bekymringer og informasjonsbehov de har vedrørende sine legemidler.

For å gjennomføre dette skal vi bruke data fra den syvende Tromsøundersøkelsen og Reseptregisteret. Stipendet fra Norsk farmasøytisk selskap ble brukt for å finansiere utgiftene til koblingen mellom Tromsøundersøkelsen og Reseptregisteret. Dette er helt essensielt for å kunne gjennomføre prosjektet som vil munne ut i minst tre internasjonale publikasjoner.

Tusen takk for tildelte stipendmidler.

Med vennlig hilsen
Elisabeth Pedersen

Stipendiat
Institutt for farmasi, UiT Norges arktiske universitet

 
scrolltop