Stipendberetning Erlend Johannessen Egeland - NFS
 
 

Stipendberetning Erlend Johannessen Egeland

Forfatter: nfs.no Publisert: 27.06.2019

Deltagelse på International Association of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology (IATDMCT) sin konferanse i Brisbane, Australia september 2018

 

Vi var mange norske deltagere på konferansen. I tillegg til oss fra Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo var det også deltagere fra Oslo universitetssykehus, Diakonhjemmet sykehus og Oslomet. Vi var totalt 12 nordmenn som deltok på konferansen. Dette gjorde oss til en av de største delegasjonene fra Europa.

Konferansen ga et stort faglig utbytte. Jeg fikk muligheten til å holde foredrag i en sesjon dedikert til immundempende legemidler. Jeg presenterte noen av mine siste forskningsresultater hvor vi har funnet ut at nyretransplanterte pasienter som trenger svært høye doser for å få normal blodkonsentrasjon av takrolimus har en økt risiko for å danne arrvev i nyren. Det var givende å presentere og også få muligheten til å diskutere resultatene med andre forskere i fagfeltet.

Det var flere andre spennende sesjoner. Blant annet en sesjon om viktigheten, og utfordringene, ved å måle frie konsentrasjoner av legemidler i spesielle pasientgrupper. I ett av arbeidene i doktorgraden min har vi vist at måling av frie konsentrasjoner er viktig i pasienter som behandles med dialyse på grunn av endringer i legemidlers proteinbinding.

Et annet gjengående tema i mange av sesjonene på konferansen var hvordan man kan bruke farmakokinetiske populasjonsmodeller i klinisk praksis.  Dette er et kraftig verktøy som kan brukes til å finne optimale doseringsregimer i den enkelte pasient. For legemidler med smalt terapeutisk vindu, som for eksempel noen typer antibiotika, soppmidler og cytostatika kan populasjonsmodeller redusere risikoen for både underdosering og toksisitet.

I tillegg til konferansen fikk vi også tid til å dra til en dyrepark for å hilse på koalaer og kenguruer, samt å dra til Gullkysten for å late som at vi kunne surfe.

 

Jeg vil rette en stor takk til Norsk farmasøytisk selskap for å gi meg muligheten til å reise til IATDMCTs konferanse i Brisbane, Australia i september 2018. Disse reisestipendene er veldig viktige for unge forskere.

 

 

 
scrolltop